TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Aberantné vedenie

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Aberantné vedenie

Aberrant conduction

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Supraventrikulárny impulz


Heart atria, supraventricular impulse

Komorové vedenie a QRS komplexVentricular conduction system and wide, narrow QRS complex

Akčný potenciál a EKG


ECG action potential duration, depolarization, repolarization, P wave, QRS, T wave, QT inteval, RR interval

EKG (zvod V6) a Akčný potenciál


Akčný potenciál a Refraktérna perióda

 • ARP (Absolútna refraktérna perióda)
  • Počas ARP kardiomyocyty nereagujú na ďalší impulz
 • RRP (Relatívna refraktérna perióda)
  • Počas RRP reagujú kardiomyocyty len na nadprahový impulz

 • Ak je napr. pravé Tawarové ramienko v ARP
  • A v čase ARP príde do ramienka supraventrikulárny impulz
  • Tak tento impulz sa zablokuje v ramienku
  • Ďalší impulz prejde cez ramienko len mimo ARP • Ľavé Tawarové ramienko
  • krátku ARP (Absolútnu refraktérnu periódu)

 • Pravé Tawarové ramienko
  • dlhú ARP (Absolútnu refraktérnu periódu)
Left bundle branch, APD = action potential duration, ARP = absolute refractory period, RRP = relative refractory period


Right bundle branch, APD = action potential duration, ARP = absolute refractory period, RRP = relative refractory period

Aberantné vedenie


EKG a Aberantné vedenie

ECG normal supraventricular impulse conduction via ventricular conduction systtem

Fyziologické vedenie

 • Supraventrikulárny impulz
  • Prechádza cez ramienka
  • mimo ARP (RRP)
 • Impulz nie je zablokovaný
  • QRS sú úzke a majú rovnaký tvar
ECG aberrant conduction prematura atrial complex, RBBB morphology, refractory period

Aberantné vedenieECG aberrant conduction RBBB morphology, absolute refractory period in right bundle branch

Aberantné vedenie a Sínusový rytmus


Peter Blahút
techmed@techmed.sk