TECHmED

Peter Blahút

Aberantné vedenie

Supraventrikulárny impulz


Komorové vedenie a QRS komplex


Akčný potenciál a EKG


EKG (zvod V6) a Akčný potenciál


Akčný potenciál a Refraktérna perióda

Aberantné vedenie


EKG a Aberantné vedenie

Fyziologické vedenieAberantné vedenieAberantné vedenie a Sínusový rytmus