TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Akcelerovaný junkčný rytmus

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Akcelerovaný junkčný rytmus

Accelerated junctional rhythm

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Junkčný rytmus

 • Pri junkčnom rytme vznikajú impulzy v AV junkcii
  • AV junkcia sa skladá z AV uzla a Hisovho zväzku
 • Každý impulz sa z AV junkcie potom šíri
  • Na predsiene (vzniká negatívna - retrográdna P vlna)
  • Na komory (vzniká QRS komplex)
 • Junkčný rytmus má frekvenciu 40-60/min.

AV junction (AV node, Bundle od His) depolarization vectors

EKG a Junkčný rytmus

Retrograde P waves and AV junction depolarization vectors


upper Atrioventricular junctional rhythm
Horný junkčný rytmus
 • P vlna je pred QRS
middle Atrioventricular junctional rhythm
Stredný junkčný rytmus
 • P vlna je skrytá v QRS
lower Atrioventricular junctional rhythm
Dolný junkčný rytmus
 • P vlna je za QRS


ECG upper atrioventricular junctional rhythm

Junkčný rytmus


Akcelerovaný junkčný rytmus


Akcelerovaný junkčný rytmus - najčastejšie príčinyECG lower accelerated junctional rhythm

Akcelerovaný junkčný rytmus

 • Frekvencia: 75/min.
  • Frekvencia je 60 - 100/min.
 • Akcia srdca pravidelná: RR interval je konštantný
 • Retrográdne P vlny: nasadajú tesne za QRS komplexy
  • Ide o spodný junkčný rytmus (akcelerovaný)
 • QRS komplex je úzky ( < 0,12s)
lower accelerated av Atrioventricular junctional rhythm


ecg upper accelerated av junctional rhythm, 98 bpm

Akcelerovaný junkčný rytmus

upper accelerated av Atrioventricular junctional rhythm


ECG accelerated junctional rhythm, 75 bpm, narrow qrs complexes, retrograde p waves

Akcelerovaný junkčný rytmus

 • Frekvencia: 75/min.
 • Úzke QRS komplexy (< 0,12s)
 • Retrográdne P vlny sú za QRS komplexami (červené šípky)
  • Impulzy generuje spodná časť AV junkcie
  • P vlny nie sú pred QRS (zelené šípky)
lower accelerated av junctional rhythm


ECG upper av junctional accelerated rhythm, 98 bpm

Akcelerovaný junkčný rytmus

upper accelerated junctional rhythm


ECG atrial focal tachycardia, accelerated junctional rhythm, av dissociation, 3rd degree complete av block

Akcelerovaný junkčný rytmus a AV blokáda III. stupňa

 • Fokálna predsieňová tachykardia
  • Ektopické P vlny s frekvenciou: 165/min. (červené šípky)
 • Akcelerovaný junkčný rytmus
  • Úzke QRS komplexy s frekvenciou 83/min.
 • AV disociácia
  • V srdci sú 2 pacemakere, ktoré generujú impulzy nezávisle od seba
   • Fokálny pacemaker (P vlny)
   • Junkčný pacemaker (QRS komplexy)
  • P vlny a QRS komplexy sú od sebe nezávislé
 • AV blokáda III. stupňa
  • Predsiene a komory sú od seba elektricky izolované
  • Retrográdne P vlny nevznikajú
   • pretože impulz neprejde z AV junkcie na predsiene
atrial focal tachycardia, accelerated junctional rhythm, av dissociation, 3rd degree complete av block

Peter Blahút
techmed@techmed.sk