TECHmED

Peter Blahút

Akcelerovaný junkčný rytmus

Junkčný rytmus


EKG a Junkčný rytmusHorný junkčný rytmus

Stredný junkčný rytmus


Dolný junkčný rytmus


Junkčný rytmus


Akcelerovaný junkčný rytmus


Akcelerovaný junkčný rytmus - najčastejšie príčiny
Akcelerovaný junkčný rytmus
Akcelerovaný junkčný rytmus
Akcelerovaný junkčný rytmus
Akcelerovaný junkčný rytmus
Akcelerovaný junkčný rytmus a AV blokáda III. stupňa