TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Akcelerovaný komorový rytmus

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Akcelerovaný komorový rytmus

Accelerated idioventricular rhythm

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Komorový rytmus

 • Srdce bije podľa komorového rytmu, keď impulzy vznikajú v komorách
 • Každý impulz potom aktivuje komory cez myokard
  • Cez myokard sa impulzy šíria pomaly
  • Preto budú QRS komplexy široké (>0,12s)
 • Komorový rytmus je veľmi zriedkavý, aktivuje sa
 • Komorový rytmus má frekvenciu 20-40/min.
  • Niekedy sa označuje ako
   • Idioventrikulárny rytmus
   • Komorový únikový rytmus

accelerated idioventricular escape rhythm

Komorový rytmus - najčastejšie príčiny


Akcelerovaný komorový rytmus


EKG a Akcelerovaný komorový rytmus

accelerated ventricular rhythm


ECG accelerated ventricular rhythm, broad qrs complexes, 80 bpm

Akcelerovaný komorový rytmus


Frekvencia a Komorový rytmusECG ventricular escape rhythm, 27 bpm, SA block 3rd degree

Komorový rytmusECG accelerated idio-ventricular rhythm, 80 bpm

Akcelerovaný komorový rytmusECG ventricular tachycardia (VT), 160 bpm

Komorová tachykardiaECG accelerated idio-ventricular rhythm, 60 bpm, fusion beats, capture beats

Akcelerovaný komorový rytmus

 • Frekvencia 60/min. (širokých QRS komplexov)
 • Široké QRS komplexy (> 0,12s)
 • Akcia srdca pravidelná (RR interval širokých QRS komplexov je rovnaký)
 • Ektopické ložisko je v pravej komore (obraz BĽTR)
 • V kontinuálnom II zvode vidíme:
 • Ide o 36 ročného zdravého športovca (bežca maratónu)
 • Športovci majú v pokoji vysoký tonus n.vagus
  • N.vagus je parasympatikus, inhibuje SA uzol a AV uzol, preto sa aktivoval
  • terciárny pacemaker - akcelerovaný komorový rytmus
ectopic ventricular focus lbbb pattern


ECG sinus rhythm, and accelerated idio-ventricular rhythm, capture beat

Sínusový rytmus a Komorové extrasystoly

 • Ide o EKG od spomínaného zdravého 36 ročného športovca
 • Zvýšený tonus n.vagus inhibuje SA uzol a AV uzol
  • Rytmus srdca striedavo udáva SA uzol a ektopické komorové ložisko
 • Na EKG vidíme
 • Sínusový rytmus intermitentne prerušujú komorové extrasystoly
 • Ektopické komorové ložisko je v pravej komore (obraz BĽTR)
ectopic ventricular focus lbbb pattern


ECG accelerated ectopic junctional rhythm, 75 bpm, fusion beat, capture beat

Akcelerovaný komorový rytmus

ventricular ectopic focus, rbbb pattern


ECG accelerated ventricular rhythm

Akcelerovaný komorový rytmus

 • Frekvencia 90/min.
 • Široké QRS komplexy (>0,12s)
  • QRS kmplexy nie sú deformované P vlnami
 • Ektopické ložisko je medzi komorami, no viac v pravej komore
  • Naznačený pozitívny QRS (V6)
  • Negatívny QRS (V1)
 • Išlo o pacienta po reperfúzii infarktu prednej steny
  • Akcelerovaný komorový rytmus, je marker úspešnej reperfúzie infarktu
  • Neskôr došlo k spontánnej verzii na sínusový rytmus
left ventricular focus origin, with rbbb ecg pattern

Peter Blahút
techmed@techmed.sk