TECHmED

Peter Blahút

Akčný potenciál

Pracovný myokard

Kardiomyocyty pracovného myokarduKardiomyocyt a Pokojový membránový potenciál


Akčný potenciál


Pokojový membránový potenciálDepolarizáciaDepolarizovaný kardiomyocytRepolarizáciaPokojový membránový poteciálPropagácia akčného potenciálu

Kardiomyocyty pracovného myokarduPracovný myokard


Akčný potenciál a Elektrické napätie


Akčný potenciál a Kontrakcia kardiomyocytu


Akčný potenciál v Prevodovom systéme


Akčný potenciál v SA uzle


If kanály a Frekvencia


Stimulácia SA uzla
Inhibícia SA uzla
Pracovný myokard vs. SA uzolAkčný pontenciál v
pracovnom myokarde

  • Má fázy: 4, 0, 1, 2, 3

Akčný potenciál v
SA uzle

  • Má fázy: 4, 0, 3


Akčný potenciál v jednotlivých častiach srdca


Supresia prevodového systémuEKG a Akčný potenciál

EKG (zvod V6) a Akčný potenciál


EKG a Srdcový cyklus

EKG a Srdcový cyklus