TECHmED

Peter Blahút

Akútny koronárny syndróm

Ischémia


Ateroskleróza

Ateroskleróza a Akútny koronárny syndróm


Dynamika ischémie pri oklúziiDynamika ischémie po oklúzii


ST segment a Akútny koronárny syndróm


ST segment a Akútny koronárny syndrómSubendokardiálna ischémiaSubepikardiálna ischémia


Troponín a Infarkt

Akútny koronárny syndróm (AKS)Akútny koronárny syndróm


Nomenklatúra infarktu

STEMI infarktNSTEMI infarkt


Ischémia po ergometrii
Nestabilná angina pectoris
Akútny STEMI prednej steny