TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Analýza II zvodu (Pavas kritérium)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Analýza II zvodu (Pavas kritérium)

Lead II R wave peak time (RWPT) criterion, Pavas criteria

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Depolarizácia pri Aberantnej SVT

ECG fast depolarization, Lead II R wave peak time (RWPT) criterion, Pavas criteria, supraventricular tachycardia with aberrant conduction Lead II R wave peak time (RWPT) criterion, Pavas criteria, Wide complex tachycardia, SVT with aberrant conduction due to bundle branch block, RBBB, LBBB
 • Pri SVT sú komory depolarizované
  • Cez prevodový systém nie cez myokard
 • Depolarizácia cez prevodový systém je rýchla
  • Preto je začiatok QRS strmší
   • Ako pri depolarizácii cez myokard pri KT
 • Začiatok QRS je strmý aj pri SVT s ramienkovou blokádou
  • Pretože jedna komora je depolarizovaná rýchlo
   • cez neporušené ramienko

Depolarizácia pri Komorovej tachykardii

Lead II R wave peak time (RWPT) criterion, Pavas criteria, ECG Qr, QS, Lead aVR, slow depolarization from ventricular ectopic focus (ventricular tachycardia), Notch in descending limb, broad q(r) wave Lead II R wave peak time (RWPT) criterion, Pavas criteria, initial slow depolarization rate
 • Pri KT sú komory depolarizované z ektopického ložiska
 • Depolarizácia cez myokard je pomalá
  • Preto je začiatok QRS menej strmý
   • Ako pri depolarizácii cez prevodový systém
 • Zárez vzniká najčastejšie v štrukturálne zmenenom srdci
  • Impulz sa pri šírení "zasekne" napr. v jazve po infarkte
 • Z danej skutočnosti vychádza
  • Diagnostika KT podľa II zvodu

II zvod a Komorová tachykardia


Lead II R wave peak time (RWPT) criterion, Pavas criteria, Wide complex tachycardia Lead II R wave peak time (RWPT) criterion, Pavas criteria, Wide complex tachycardia, SVT with aberrant conduction due to bundle branch block, RBBB, LBBB Lead II R wave peak time (RWPT) criterion, Pavas criteria, Wide complex tachycardia, Orthodrome AV, SVT with aberrant conduction due to the Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome
arrows
Lead II R wave peak time (RWPT) criterion, Pavas criteria, Differential Diagnosis (DDx) of Wide-Complex Tachycardia, ventricular tachycardia

Široko-komplexová tachykardia


II zvod a komorová tachykardia v Klinickej praxi


DDx wide complex tachycardia, ventricular tachycardia, The lead II R-wave-peak-time 50ms (Pavas criteria)

Široko-komplexová tachykardiaDDx Wide complex tachycardia, Lead II R wave peak time (RWPT) criterion, Pavas criteria, T time - 120ms

Široko-komplexová tachykardia

Lead II R wave peak time (RWPT) criterion, Pavas criteria, initial slow depolarization rate


DDx Wide complex tachycardia, Lead II R wave peak time (RWPT) criterion, Pavas criteria, R time - 80ms

Široko-komplexová tachykardia

Lead II R wave peak time (RWPT) criterion, Pavas criteria, initial slow depolarization rate


DDx Wide complex tachycardia, Lead II R wave peak time (RWPT) criterion, Pavas criteria, R time - 40ms, SVT with RBBB

Široko-komplexová tachykardia

 • Šírka QRS 0,14s
 • Frekvencia 212/min.
 • Čas R kmitu v II zvode ≥ 50ms - NIE
 • Ide o SVT s BPTR (Konkrétne o AVNRT s BPTR)
  • Typický obraz BPTR (rsR' - pravé zajačie ucho je väčšie)
Electrical vectors, re-entry, AVNRT, RBBB

Peter Blahút
techmed@techmed.sk