TECHmED

Peter Blahút

Analýza II zvodu (Pavas kritérium)

Depolarizácia pri Aberantnej SVT


Depolarizácia pri Komorovej tachykardii


II zvod a Komorová tachykardia


Široko-komplexová tachykardia


II zvod a komorová tachykardia v Klinickej praxi


Široko-komplexová tachykardia
Široko-komplexová tachykardia
Široko-komplexová tachykardia
Široko-komplexová tachykardia