TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Aneuryzma ľavej komory

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Aneuryzma ľavej komory

Left ventricular aneurysm

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

STEMI a Ľavá komora

 • STEMI je transmurálny infarkt myokardu
  • Vznikajú ST elevácie, ktoré majú dynamiku, a do 2 týždňov ustúpia
  • Vzniká nekróza steny myokardu (elektrické okno)
  • Nekrotická stena je oslabená, ak sa roztiahne vznikne aneuryzma
  • STEMI je najčastejšia príčina aneuryzmy ľavej komory
   • Aneuryzma pravej komory je raritná, pretože v PK je nízky tlak

Normal left ventricular wall

Aneuryzma ľavej komory

 • Príčiny aneuryzmy ľavej komory:
  • STEMI ľavej komory (najčastejšia príčina)
  • Kardiomyopatia
  • Kardiálna infekcia
  • Chronické srdcové zlyhávanie

 • Riziká aneuryzmy ľavej komory
  • Komorová tachykardia (ľavá komora je štrukturálne poškodená)
  • Ruptúra aneuryzmy (pacient okamžite vykrváca)
  • Embolizácia do veľkého obehu (v aneuryzme môže vzniknúť trombus)Left ventricular aneurysm after STEMI infarction

EKG a Aneuryzma ľavej komory

ECG criteria left ventricular aneurysm after STEMI, persistent ST elevation

Dynamika ST elevácii pri STEMI


ECG evolution STEMI infarction, persistent ST elevation

Rozdelenie STEMI podľa štádia


Pomer T/QRS (V1-4)


ECG (V1) T/QRS ratio, distinguishes ventricular aneurysm from anterior STEMI myocardial infarction
T=1, QRS=11, T/QRS = 0,09

ECG (V2) T/QRS ratio, distinguishes ventricular aneurysm from anterior STEMI myocardial infarction
T=1,5, QRS=13, T/QRS = 0,11
ECG (V3) T/QRS ratio, distinguishes ventricular aneurysm from anterior STEMI myocardial infarction
T=6, QRS=18, T/QRS = 0,33

ECG (V4) T/QRS ratio, distinguishes ventricular aneurysm from anterior STEMI myocardial infarction
T=5, QRS=13, T/QRS = 0,38

Akútny STEMI infarktECG anterior Left Ventricular Aneurysm, Minimal ST elevation (V1-V3), deep Q waves and T waves inversion

Aneuryzma prednej steny

Left ventricular aneurysm of anterior wall


ECG Inferior Left Ventricular Aneurysm, old inferior STEMI, persistent ST elevation

Aneuryzma spodnej steny

Left ventricular aneurysm of inferior wall, LV aneurysm morphology


ECG acute anterior STEMI infarction, anterior aneurysm formation

Akútny STEMI prednej steny

 • Pacient mal stenokardie a bol spotený
 • Akútny STEMI prednej steny
  • ST elevácie (V2-5, I, aVL)
  • Recipročné ST depresia (III)
  • Patologický Q kmit (V2-3)
 • U 60% pacientov po prednom STEMI vznikne aneuryzma
  • Pri aneuryzme: ST elevácie do 2 týždňov neustúpia, a budú menšie
Anterior STEMI infarction


ECG acute inferior STEMI, inferior wall aneurysm formation

Akútny STEMI spodnej steny

 • Pacient mal stenokardie a bol spotený
 • Akútny STEMI spodnej steny
  • ST elevácie (II, III, aVF)
   • ST elevácia III > II (Oklúzia je distálne na pravej koronárnej artérii)
  • Recipročné ST depresia (aVL)
  • Patologický Q kmit (III, aVF)
 • U 5% pacientov po spodnom STEMI vznikne aneuryzma
  • Pri aneuryzme: ST elevácie do 2 týždňov neustúpia, a budú menšie
Acute inferior STEMI infarction, inferior wall aneurysm formation


ECG old anterior myocardial infarction, persistent ST elevation, left ventricular aneurysm

Aneuryzma prednej steny

Left ventricular aneurysm after anterior STEMI infarction


ECG old anterior myocardial STEMI infarction, persistent ST elevation, left ventricular aneurysm

Aneuryzma prednej steny

Left ventricular aneurysm after anterior STEMI infarction


ECG persistent ST elevation, left ventricular aneurysm, old anterior myocardial STEMI infarction

Aneuryzma prednej steny

Left ventricular aneurysm after anterior STEMI infarction

Peter Blahút
techmed@techmed.sk