TECHmED

Peter Blahút

Aneuryzma ľavej komory

STEMI a Ľavá komora


Aneuryzma ľavej komory


EKG a Aneuryzma ľavej komory


Dynamika ST elevácii pri STEMI


Rozdelenie STEMI podľa štádia


Pomer T/QRS (V1-4)T=1, QRS=11, T/QRS = 0,09


T=1,5, QRS=13, T/QRS = 0,11T=6, QRS=18, T/QRS = 0,33


T=5, QRS=13, T/QRS = 0,38

Akútny STEMI infarkt
Aneuryzma prednej steny
Aneuryzma spodnej steny
Akútny STEMI prednej steny
Akútny STEMI spodnej steny
Aneuryzma prednej steny
Aneuryzma prednej steny
Aneuryzma prednej steny