TECHmED

Peter Blahút

Arytmie pri infarkte

Cievne zásobenie srdca


Infarkt a postihnutá cieva


Cievne zásobenie prevodového systému

Cievne zásobenie prevodového systému


Blokáda pravého Tawarového ramienka a Infarkt
Blokáda ľavého Tawarového ramienka a Infarkt


Arytmie pri Infarkte spodnej steny


Najčastejšie arytmie pri Infarkte spodnej sterny

Arytmia Komentár Prognóza
Sínusová bradykardia Je najčastejšia
Má ju 40% infarktov spodnej steny
Je dočasná (max. 7 dní)
Dysfunkcia SA uzla Je veľmi zriedkavá
Vzniká v subakútnej fáze (hodiny - dni)
Často je permanentná
AV blokáda I. stupňa Je častá
Vzniká v subakútnej fáze (hodiny - dni)
Je dočasná (max. 7 dní)
AV blokáda II. stupňa (typ I.) Je častá
Vzniká v subakútnej fáze (hodiny - dni)
Je dočasná (max. 7 dní)
AV blokáda II. stupňa (typ II.) Je zriedkavá
Často ale vzniká pri prednom infarkte
Je dočasná (max. 7 dní)
AV blokáda III. stupňa Je zriedkavá
Často ale vzniká postupne:
AV blokáda I. -> II. -> III. stupňa
Je dočasná (max. 7 dní)

Arytmie pri Infarkte prednej steny


Najčastejšie arytmie pri Infarkte prednej steny

Arytmia Komentár Prognóza
AV blokáda II. stupňa (typ II.) Často progreduje do AV blokády III. stupňa Často je permanentná
Bifascikulárna blokáda BPTR + ĽPH
  • Zásobuju ich rovnaké septálne vetvy z RIA
  • Často progreduje do AV blokády III. stupňa
Často je permanentná
AV blokáda III. stupňa Často jej predchádza
  • BPTR
  • Bifascikulárna blokáda
80% mortalitu
Často je permanentná

Tachy a Brady arytmie pri Akútnom infarkte


Reperfúzia a arytmie pri infarkte
Blokáda pravého ramienka a Starý infarkt