TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Arytmogénna dysplázia pravej komory

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Arytmogénna dysplázia pravej komory

Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia (Cardiomyopathy)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Arytmogénna dysplázia pravej komory

 • Je vrodené genetické ochorenie, ktoré postihuje pravú komoru
  • Dochádza k fibróze (zjazveniu) a tukovej prestavbe pravej komory
  • Pravá komora má potom zmenené elektrické vlastnosti (akčný potenciál)
 • Označuje sa ako arytmogénna dysplázia pravej komory (ADPK)
 • Mechanizmus arytmii je re-entry
 • Často sa zaraďuje medzi kardiomyopatie
 • Postihuje cca 1/5000 ľudí.
  • Je 3x častejšia u žien, ako u mužov (3:1)
 • ADPK je často asymptomatická (pacient je bez ťažkosti)
  • Myslíme na ňu, ak má mladý pacient:
   • palpitácie (búšenie srdca)
   • synkopy (straty vedomia)
   • náhle úmrtie v rodine u relatívne zdravého človeka
 • ADPK sa často prvý krát manifestuje ako náhla kardiálna smrť
 • Najčastejšia príčina náhlej kardiálnej smrti u mladých ľudí je:
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia, heart muscle right ventricle

Štádia ADPK


Náhle úmrtie u športovcov

young sports, sudden cardiac death, cardiac arrest, and heart disease

Idiopatická komorová tachykardia

Idiopathic ventricular tachycardia, normal myocardium

EKG a Arytmogénna dysplázia pravej komory

ecg features arvd epsilon wave

EKG a Epsilon vlna (ε)


ecg epsilon wave and ARVD

epsilon wave Arrhythmogenic right ventricular dysplasia (ARVD)

Arytmogénna dysplázia pravej komoryepsilon wave Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC)

Arytmogénna dysplázia pravej komory

 • Epsilon vlna (V1)
 • Negatívne T vlny


epsilon wave Arrhythmogenic Right Ventricular Disease

Arytmogénna dysplázia pravej komory

 • Epsilon vlna (V3)
 • Negatívne T vlny
epsilon wave Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia with fibrosis

Arytmogénna dysplázia pravej komory

 • Epsilon vlna (V1-V3)
 • Negatívne T vlnyepsilon wave and ARVD

Arytmogénna dysplázia pravej komory

 • Epsilon vlna (V1)
 • Negatívna T vlna

Inverzia T vlny


ECG ARVC, epsilon wave, inversion T wave, prolonged S wave upstroke

Arytmogénna dysplázia pravej komory


Predĺžené stúpanie S kmitu (>55ms)


ECG prolonged S wave upstroke, from nadir od S wave, Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy, dyplasia (ARVC, ARVD) ECG normal S wave upstroke, sinus rhythm


ECG prolonged upstroke S waves, Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy, dyplasia (ARVC, ARVD)

Arytmogénna dysplázia pravej komory


Rozšírený QRS (>110ms)

ECG broad widening QRS complexes 110ms in V1-3, ARVD
 • Je predĺžené stúpanie S kmitu
  • sekundárne bude rozšírený aj QRS komplex >110ms vo V1-V3
  • (>2,5 štvorčeka)


ECG widening QRS complex with prolonged upstroke S wave, Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC)

Arytmogénna dysplázia pravej komoryECG features Arrhythmogenic right ventricular dysplasia arvd: epsilon wave, inverted T wave, prolonged s wave upstroke, broad qrs widening

Arytmogénna dysplázia pravej komoryECG wide complex tachycardia, AV dissociation, idiopatic VT vs. ventricular tachycardia RVOT with Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia (Cardiomyopathy)

Komorová tachykardia z výtokového traktu pravej komory


Peter Blahút
techmed@techmed.sk