TECHmED

Peter Blahút

Arytmogénna dysplázia pravej komory

Arytmogénna dysplázia pravej komory


Štádia ADPK


Náhle úmrtie u športovcov


Idiopatická komorová tachykardia


EKG a Arytmogénna dysplázia pravej komory


EKG a Epsilon vlna (ε)Arytmogénna dysplázia pravej komoryArytmogénna dysplázia pravej komoryArytmogénna dysplázia pravej komoryArytmogénna dysplázia pravej komoryArytmogénna dysplázia pravej komory


Inverzia T vlny


Arytmogénna dysplázia pravej komory


Predĺžené stúpanie S kmitu (>55ms)


Arytmogénna dysplázia pravej komory


Rozšírený QRS (>110ms)Arytmogénna dysplázia pravej komoryArytmogénna dysplázia pravej komoryKomorová tachykardia z výtokového traktu pravej komory