TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Ashmanov fenomén

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Ashmanov fenomén

Ashman phenomenon, Ashman beats, Gouaux-Ashman phenomenon, Phase 3 long-short cycle sequence aberrancy

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

3. fáza Akčného potenciálu


Action potential phase 3

3 fáza akčného potenciálu


Akčný potenciál a Refraktérna perióda

 • ARP (Absolútna refraktérna perióda)
  • Počas ARP kardiomyocyty nereagujú na ďalší impulz
 • RRP (Relatívna refraktérna perióda)
  • Počas RRP reagujú kardiomyocyty len na nadprahový impulz

 • Ak je napr. pravé Tawarové ramienko v ARP
  • A v čase ARP príde do ramienka supraventrikulárny impulz
  • Tak tento impulz sa zablokuje v ramienku
  • Ďalší impulz prejde cez ramienko len mimo ARP • Ľavé Tawarové ramienko
  • krátku ARP (Absolútnu refraktérnu periódu)

 • Pravé Tawarové ramienko
  • dlhú ARP (Absolútnu refraktérnu periódu)
Left bundle branch, APD = action potential duration, ARP = absolute refractory period, RRP = relative refractory period


Right bundle branch, APD = action potential duration, ARP = absolute refractory period, RRP = relative refractory period

EKG a Blok v 3. fáze

ECG normal supraventricular impulse conduction via phase 3 action potential, relative refractory period

Fyziologické vedenie

ECG Phase 3 Aberrancy, relative refractory period

Aberantné vedenie


Ashmanov fenomén

ECG aberrant conduction, ashman phenomenon, shorter RR - lonter RR interval with RBBB aberracy

Refraktérna perióda a RR interval


Ashman phenomenon, left and right bundle refractory period

Ashmanov fenomén a Fibrilácia predsieniECG ashman phenomenon, atrial fibrillation, long relative refractory period, aberration RBBB morphology

Ashmanov fenomén a Fibrilácia predsieniECG ashman phenomenon, RBBB, aberrant conduction

Ashmanov fenomén a Fibrilácia predsieniECG ashman phenomenon, Retrograde invasion of bundle branch, phase 3 aberration

Ashmanov fenomén a Aberantná retrográdna Tawarová blokáda


Komorová extrasystola a Ashmanov fenomén


Komorová extrasystola Ashmanov fenomén
Šírka QRS 0,15-0,2s 0,12s-0,15s
Tvar QRS Bizarný BPTR, alebo BĽTR
Väzobný interval Rovnaký Mení sa
Kompenzačná pauza Áno Nie


ECG ashman phenomenon, RBBB aberracy, long-short RR interval

Ashmanov fenomén a Fibrilácia predsieniECG atrial fibrillation, Phase 3 long-short cycle sequence aberrancy, aberrant ventricular conduction, RBBB morphology

Ashmanov fenomén a Fibrilácia predsieniECG Gouaux-Ashman phenomenon, aberrant conduction, relative refractory period and RBBB morphology

Ashmanov fenomén a Fibrilácia predsieniECG atrial fibrillation, Ashman beats, RBBB morphology aberrant conduction

Ashmanov fenomén a Fibrilácia predsieni


Peter Blahút
techmed@techmed.sk