TECHmED

Peter Blahút

Ashmanov fenomén

3. fáza Akčného potenciálu


3 fáza akčného potenciálu


Akčný potenciál a Refraktérna perióda


EKG a Blok v 3. fáze

Fyziologické vedenie


Aberantné vedenie


Ashmanov fenomén


Refraktérna perióda a RR interval


Ashmanov fenomén a Fibrilácia predsieniAshmanov fenomén a Fibrilácia predsieniAshmanov fenomén a Fibrilácia predsieniAshmanov fenomén a Aberantná retrográdna Tawarová blokáda


Komorová extrasystola a Ashmanov fenomén


Komorová extrasystola Ashmanov fenomén
Šírka QRS 0,15-0,2s 0,12s-0,15s
Tvar QRS Bizarný BPTR, alebo BĽTR
Väzobný interval Rovnaký Mení sa
Kompenzačná pauza Áno Nie


Ashmanov fenomén a Fibrilácia predsieniAshmanov fenomén a Fibrilácia predsieniAshmanov fenomén a Fibrilácia predsieniAshmanov fenomén a Fibrilácia predsieni