TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Asystólia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Asystólia

Asystole, Sudden cardiac arrest (SCA), Sudden cardiac death (SCD), Pulseless electrical activity (PEA)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

EKG a Elektrický impulz

 • EKG krivka znázorňuje šírenie impulzu po srdci
 • Impulz sa šíri
 • EKG krivka zobrazuje hlavne:
 • Elektrická aktivita v myokarde predsieni vytvára:
  • P vlnu (depolarizácia predsieni)
  • Ta vlnu (repolarizácia predsieni)
   • je skrytá v QRS komplexe

 • Elektrická aktivita v myokarde komôr vytvára

Heart with electrical vectors, with P wave and QRS complex

EKG a Srdcový cyklus

action potential, atrial diastole, atrial systole, ventricular diastole, ventricular systole, one cardiac cycle

EKG a Srdcový cyklus


Asystólia


EKG a AsystóliaECG asystole, ECG flatline

Asystóliaventricular fibrillation mechanism, micro reentry ECG ventricular fibrillation, Chaotic irregular deflections of varying amplitude

Fibrilácia komôr

 • V komorách sú mnohopočetné ložiská
  • Mechanizmus je najčastejšie mikro re-entry
 • Frekvencia je 300-450/min.
 • Mení sa šírka a amplitúda QRS komplexov
  • QRS komplexy sú nízke, nie je presne definované, akú majú mať amplitúdu
 • Srdce nefunguje ako pumpa (je prítomná zástava srdca)
  • Pri takej vysokej frekvencii je neefektívna diastola
 • QRS komplexy znižujú amplitúdu a o cca 2 minúty nastáva asystólia
 • Komorová fibrilácia sa ešte môže defibrilovať, asystólia sa už nedefibriluje


ECG ventricular fibrillation, and asystola, ecg flatline

Fibrilácia komôr a Asystólia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk