TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Atrio ventrikulárna reentry tachykardia (AVRT)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Atrio Ventrikulárna Re-entry Tachykardia (AVRT)

Atrioventricular reentrant tachycardia (AVRT), Atrioventricular reciprocating tachycardia, Orthodromic and Antidromic AVRT

Peter Blahút Peter Blahút Liečba

Re-entry a supraventrikulárna tachykardiaAtrioventricular reentrant tachycardia (AVRT), Supraventricular arrhythmias

WPW syndróm


ECG Wolff–Parkinson–White (WPW) syndrome, delta wave, short PR interval, broad QRS, slurred QRS comlex, accessory pathway, bundle of Kent

Atrio-ventrikulárna reentry tachykardia (AVRT)

 • Impulz krúži po makro reentry medzi predsieňami a komorami
 • Krúženie impulzu spustí komorová, alebo predsieňová extrasystola
 • Impulz krúži po reentry s frekvenciou 170-250/min.
 • Je paroxyzmálna (Náhle vznikne a náhle skončí)

 • Podľa smeru krúženia impulzu poznáme 2 AVRT:
  • Ortodrómna AVRT (tvorí 95% AVRT)
  • Antidrómna AVRT (tvorí 5% AVRT )
Atrioventricular reentrant tachycardia (AVRT), Atrioventricular reciprocating tachycardia

Ortodromne, Antidromne, Retrográdne, Anterográdne?


Ortodrómna AVRT

ECG Orthodrome AV Re-entry Tachcardia, Narrow QRS complex preceded by a p-wave
Orthodrome AV Re-entry Tachcardia, accessory bundle of Kent (WPW syndrome)

Ortodrómna AVRT

 • Tvorí 95% všetkých AVRT
 • Impulz sa šíri po makro reentry okruhu ortodrómne:
  • Cez AV uzol ide anterográdne
  • Cez akcesórnu spojku ide retrográdne

 • Na EKG sú úzke QRS komplexy (<0,12s)

Antidrómna AVRT

ECG Antidrome Atrioventricular Re-entry Tachcardia, abnormal accessory bundle, wide (broad) QRS complex, retrograde P-waves
Antidrome Atrioventricular Re-entry Tachcardia, accessory bundle of Kent (WPW syndrome)

Antidrómna AVRT

 • Tvorí 5% všetkých AVRT
 • Impulz sa šíri po makro reentry okruhu antidrómne:
  • Cez AV uzol ide retrográdne
  • Cez akcesórnu spojku ide anterográdne

 • Na EKG sú široké QRS komplexy (>0,12s)
  • Pretože komory sú aktivované cez Akcesórnu spojku
  • Impulz sa šíri na komory cez myokard, nie cez prevodový systém

Mechanizmus ortodrómnej AVRT

ECG, Laddergram, orthodromic atrioventricular reciprocating tachycardia (AVRT) mechanism

Ortodrómna AVRT


Diferenciálna diagnostika AVRT

 • Pri diferenciálnej diagnostike supraventrikulárnej tachykardie (SVT), aj AVRT
  • Sa hodnotí RP a PR interval
   • RP interval (Začiatok QRS - Začiatok P vlny)
   • PR interval (Začiatok P vlny - Začiatok QRS)
 • Podľa pomeru RP a PR intervalu sa SVT rozdeľujú na:
  • SVT s krátkym RP intervalom (RP < PR)
  • SVT s dlhým RP intervalom (RP > PR)
 • Pri Ortodrómnej AVRT je RP interval > 90ms
 • Antidrómna AVRT je široko-komplexová tachykardia
ECG AVRT, RP, PR interval, short RP tachycardia, long RP tachycardia

EKG a Ortodrómna AVRT

 • Začína komorovou, alebo predsieňovou extrasystolou
 • Frekvencia: 150-250/min.
 • Úzke QRS komplexy (<0,12s)
 • Invertované P vlny za QRS komplexami
  • P vlny sú často skryté v T vlne
 • RP interval < PR interval
  • RP interval > 90ms
 • QRS alternans (mení sa amplitúda QRS komplexov)

orthodromic avrt


ECG Orthodrome AV Re-entry Tachcardia, supraventricular tachycardia

Supraventrikulárna tachykardia (SVT)


ECG delta wave, wpw syndrome

WPW syndróm


Permanentná junkčná recipročná tachykardiaorthodromic avrt, non-decremental conduction Decremental conduction, Permanent (Persistent) Junctional Reciprocating Tachycardia (PJRT), Coumel tachycardia RP interval, PR interval, Permanent (Persistent) Junctional Reciprocating Tachycardia (PJRT)

Ortodrómna AVRT

 • Non-dekrementálne (Nespomalené)
 • Vedenie cez akcesórnu spojku

PJRT

 • Dekrementálne (Spomalené)
 • Vedenie cez akcesórnu spojku

PJRT

 • RP > PR interval

EKG a Antidrómna AVRT


Antidrome Atrioventricular Re-entry Tachcardia, broad QRS complex tachycardia


ECG Antidrome Atrioventricular Re-entry Tachcardia, wide (broad) QRS complex tachycardia

Široko-komplexová tachykardia


ECG delta wave, wpw syndrome

WPW syndrómECG supraventricular tachycardia, Orthodrome AV Re-entry Tachcardia

Ortodrómna AVRTECG WPW syndrome, AVRT

WPW syndróm (Typ A)

WPW syndrome, left atrial accessory pathway


ECG supraventricular tachycardia, narrow QRS complexes, orthodromic avrt

Ortodrómna AVRT

ECG wpw syndrome, delta wave, short PR interval

WPW syndróm (Typ A)

 • Po adenosine došlo k verzii na sínusový rytmus
 • Pacient má WPW syndróm (Typ A)
  • Skrátený PQ interval
  • Delta vlna
  • Akcesórna dráha je v ľavej predsieni
 • Pacient má WPW syndróm
  • Na predchádzajúcom EKG bola Ortodrómna AVRT
WPW syndrome type A, left atrial accessory pathway


ECG Antidromic Atrioventricular Reentrant Tachycardia, wide QRS tachycardia

Antidrómna AVRTECG WPW syndrome type B, delta wave, short PR interval

WPW syndróm (Typ B)

 • Po adenosine došlo k verzii na sínusový rytmus
 • Ide o WPW syndróm (typ B)
  • Skrátený PQ interval
  • QRS je hranične rozšírený 120ms
  • Delta vlny (II, III, aVF, V4)
  • Akcesórna dráha je v pravej predsieni
 • Pacient má WPW syndróm
  • Na predchádzajúcom EKG bola Antidrómna AVRT
wpw syndrome type B, right atrial accesory pathway (Bundle of Kent)


ECG wide-complex tachycardia, antidromic avrt

Antidrómna AVRT


ECG WPW syndrome type B, accesory pathway, Bundle of Kent

WPW syndróm (Typ B)

 • Po elektrickej kardioverzii došlo k verzii na sínusový rytmus
 • Ide o WPW syndróm (typ B)
  • Skrátený PQ interval
  • QRS je hranične rozšírený 120ms
  • Delta vlny
  • Akcesórna dráha je v pravej predsieni
 • Pacient má WPW syndróm
  • Na predchádzajúcom EKG bola Antidrómna AVRT
wpw syndrome type B, right atrial accesory pathway (Bundle of Kent)


ECG antidromic atrioventricular reentry tachycardia

Antidrómna AVRTECG wpw syndrome, atrial fibrillation, antidromic AVRT

Antidrómna AVRT a Fibrilácia predsieni

 • Akcia srdcia nepravidelná
 • Priemerná frekvencia 200/min. (niekedy až 300/min.)
 • QRS komplex sú široké (>0,12s)
 • Mohlo by ísť o fibriláciu predsieni s Blokádou ľavého Tawarového ramienka
  • Lenže AV uzol nedokáže previesť impulzy s frekvenciou 300/min.
 • Na EKG je Antidrómna AVRT s fibriláciou predsieni
  • Impulzy prechádzajú na komory
Atrial fibrillation, wpw syndrome, accesory pathway, antidromic AVRT


ECG antidromic AVRT with atrial fibrillation

Antidrómna AVRT a Fibrilácia predsieni

 • Akcia srdcia nepravidelná
 • Priemerná frekvencia: 300/min.
 • Široké QRS komplexy (>0,12s)
  • AV uzol nedokáže previesť impulzy s frekvenciou 300/min.
 • Vo V1-3 vidíme 2 úzke QRS komplexy (<0,12s)
 • Na tomto EKG je Antidrómna AVRT a fibrilácia predsieni
 • Nejde o Torsades de Pointes (menila by sa amplitúda QRS)
 • Pri frekvencii komôr 300/min. srdce nepracuje ako pumpa
Atrial fibrillation, wpw syndrome, accesory pathway, antidromic AVRT

Peter Blahút
techmed@techmed.sk