TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Austin Flint šelest


Austin Flint šelest

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Šelest Austina Flinta

Pri aortálnej regurgitácii može ojedinele nastať paradoxný stav, kedy spätný tok krvi naráža na cípy mitrálnej chlopne a čiastočne ich uzavrie. Počas aortálnej regurgitácie tak vzniká funkčná stenóza mitrálnej chlopne. Vzniká patologické vírenie krvi, čo počujeme ako mezodiastolický šelest z aortálnej regurgitácie a presystolický šelest z mitrálnej stenózy. Táto kombinácia šelestov pri aortálnej regurgitácii sa volá šelest Austina Flinta, podľa amerického lekára Austina Flinta (1812–1886).

auskultácia austin flint šelest

Austin Flint šelest

Mezodiastolický šeles + Presystolický šelestPeter Blahút
techmed@techmed.sk