TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / AV blokáda I. stupňa

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

AV blokáda I. stupňa

First degree AV (heart) block

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Atrioventrikulárny (AV) uzol

 • Pri sínusovom rytme vznikajú impulzy pravidelne (cca 60/min.) v SA uzle
  • Každý impulz sa šíri cez predsiene (P vlna) ku AV uzlu
 • V AV uzle sa impulz spomalí o cca 0,1s
  • Predsiene za ten čas vypumpujú krv do komôr
  • Potom impulz pokračuje na komory (QRS komplex)

atrioventricular (AV) node conduction

PQ interval

 1. Impulz vznikne v SA uzle
  • Keď prejde na myokard predsieni, tak začne vznikať P vlna
  • Súčasne sa šíri po prevodovom systéme smerom ku AV uzlu
   • Impulz v prevodovom systéme nevytvára krivku
 2. Impulz vstúpi do AV uzla
  • Impulz sa z SA uzla šíri
  • V čase aktivácie predsieni (vrchol P vlny)
   • Dorazí cez prevodový systém do AV uzla
 3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  • Impulz sa v AV uzle "zdrží" cca 0,1s (nevzniká krivka)
  • Potom prejde do Hisovho zväzku (nevzniká krivka)
 4. Aktivácia komorového septa
av node conduction, pr interval, pr segment

AV blokáda I. stupňa

 • Vedenie impulzu cez AV uzol je predĺžené nie blokované
  • Nejde o blokádu ale o spomalené vedenie
 • Na EKG vidíme predĺžený PQ interval > 0,2s

 • Predĺžené vedenie impulzu môže byť:

First degree heart block

EKG a AV blokáda I. stupňaECG 1st degree av block, prolonged PR PQ interval

AV blokáda I. stupňa


ECG and Laddergram conduction via av node, normal sinus rhythm

Sínusový rytmusECG and Laddergram first 1st degree av block

AV blokáda I. stupňaECG normal sinus rhythm, normal conduction via av junction (av node)

Sínusový rytmus

normal av node conduction


ECG first degree av block, prolonged PQ PR interval

AV blokáda I. stupňa

 • Predĺžený PQ interval 0,28s ( > 0,2s)
  • P vlna je vnorená do T vlny
 • Sínusový rytmus
delay av node conduction, fist degree av block


ECG first degree heart block, prolonged PQ interval

AV blokáda I. stupňa

delay av node conduction, fist degree av block


ECG first degree av block, sinus bradycardia, prolonged pr interval

AV blokáda I. stupňa a Sínusová bradykardia

delay av node conduction, fist degree av block


ECG sinus bradycardia, av block 1st degree, prolonged PR interval, Beta blocker overdose, toxicity

AV blokáda I. stupňa a Sínusová bradykardia

delay av node conduction, fist degree av block

Peter Blahút
techmed@techmed.sk