TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

2nd degree AV Block, Mobitz I (Wenckebach)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Atrioventrikulárny (AV) uzol

 • Pri sínusovom rytme vznikajú impulzy pravidelne (cca 60/min.) v SA uzle
  • Každý impulz sa šíri cez predsiene (P vlna) ku AV uzlu
 • V AV uzle sa impulz spomalí o cca 0,1s
  • Predsiene za ten čas vypumpujú krv do komôr
  • Potom impulz pokračuje na komory (QRS komplex)

SA node conduction, AV node conduction

PQ interval

 1. Impulz vznikne v SA uzle
  • Keď prejde na myokard predsieni, tak začne vznikať P vlna
  • Súčasne sa šíri po prevodovom systéme smerom ku AV uzlu
   • Impulz v prevodovom systéme nevytvára krivku
 2. Impulz vstúpi do AV uzla
  • Impulz sa z SA uzla šíri
  • V čase aktivácie predsieni (vrchol P vlny)
   • Dorazí cez prevodový systém do AV uzla
 3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  • Impulz sa v AV uzle "zdrží" cca 0,1s (nevzniká krivka)
  • Potom prejde do Hisovho zväzku (nevzniká krivka)
 4. Aktivácia komorového septa
atriventricular node conduction

Wenckebachov fenomén


AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

 • Vedenie každého nasledujúceho impulzu
  • sa cez AV uzol postupne predlžuje
  • až sa impulz v AV uzle zablokuje
  • Cyklus sa potom opakuje
 • Na EKG sa postupne predlžuje PQ interval
  • Až po P vlne nenasleduje QRS komplex
  • Cyklus sa potom opakuje

 • Pri poruche AV uzla
  • Vzniká v AV uzle Wenckebachov fenomén
  • Vedenie sa postupne predlžuje, až sa zablokuje - Mobitz I
 • Pri infranodálnej poruche (Hisov zväzok)
  • Nevzniká Wenckebachov fenomén
  • Platí zákon "všetko, alebo nič"
   • Impulz sa buď prevedie, alebo sa zablokuje
  • Blokáda všetkých impulzov je AV blokáda III. stupňa
2nd degree av block, wenckebach phenomenon in av node

EKG a AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)


ECG 2nd degree AV block, Mobitz I, Wenckebach, P:QRS ratio 4:3

AV blokáda II. stupňa, Mobitz I (Wenckebach)


ECG and Laddergram sinus rhythm

Sínusový rytmusecg laddergram, second av block, mobitz I

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)


AV blok II. stupňa (Mobitz I, Mobitz II)ECG 2nd degree av block, mobitz I, Wenckebach

AV blok II. stupňa (Mobitz I)

 • Porucha je v AV uzle
 • Mobitz I má Wenckebachov fenomén:
 • PQ interval sa postupne predlžuje
  • až sa 5. P vlna zablokuje, cyklus sa potom opakuje
 • Prevod na komory je (5:4)
2nd AV block, Mobitz 1


ECG 2nd degree av block, Mobtiz II

AV blok II. stupňa (Mobitz II)

 • Porucha je infranodálne (pod AV uzlom)
 • PQ interval je stále rovnaký (nie je prítomný Wenckebachov fenomén)
 • AV blokáda II stupňa, Mobitz II
  • Ľubovoľné P vlnyintermitentne blokované (bez predlžovania PQ intervalu)
  • Infranodálna oblasť AV junkcie intermitentne blokuje impulzy
 • Prevod na komory je (4:3)
2nd AV block, Mobitz 2

Prevod na komoryECG second degree AV block wenckebach, Mobitz I

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

 • PP interval je rovnaký
 • PQ interval sa postupne predlžuje
  • Až je P vlna zablokovaná
  • Cyklus sa potom opakuje
 • Prevod na komory je 5:4

2nd AV block, Mobitz 1


ECG second degree AV block, Mobitz I, PQ interval prolongs from beat to beat

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

 • PP interval je rovnaký
 • PQ interval sa postupne predlžuje
  • Až je P vlna zablokovaná
  • Cyklus sa potom opakuje
 • Menlivý prevod na komory (5:4) a (6:5)

second AV block, Mobitz 1, PQ interval prolongs from beat to beat


ECG 2nd degree AV block Wenckeback due to Inferior STEMI

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach) a STEMI spodnej steny

second AV block, Mobitz 1


ECG and Laddergram, 2nd AV block, Mobitz I, Wenckebach 5:4

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

 • Laddergram (Rebríkový graf) znázorňuje šírenie impulzu po prevodovom systéme
  • A - Predsiene, AV - AV junkcia, V - Komory
 • PP interval je rovnaký
 • PQ interval sa postupne predlžuje
  • Až je P vlna zablokovaná
  • Cyklus sa potom opakuje
 • Prevod na komory (5:4)
second AV block, Mobitz 1


Laddergram, second degree av block wenckebach, 6:5

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

 • PP interval je rovnaký (800ms)
 • PQ interval sa postupne predlžuje (160ms...320ms)
  • Až je P vlna zablokovaná
  • Cyklus sa potom opakuje
 • Prevod na komory (6:5)

second AV block, Mobitz 1


Laddergram, Atypical 2nd degree AV block, Wenckebach

Atypická AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

 • Na EKG je kontinuálny EKG záznam (v 2 riadkoch)
 • PP interval je rovnaký (800ms)
 • PQ interval sa nepravidelne predlžuje
  • Až je P vlna zablokovaná
  • Cyklus sa potom opakuje
  • Prevod na komory je nepravidelný
 • PQ interval pred blokovanou P vlnou je dlhší
  • ako PQ interval po blokovanej P vlne
 • Ide o Atypickú AV blokádu II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
  • Pretože PQ interval sa predlžuje nepravidelne

second AV block, Mobitz 1Laddergram, atypical second AV block wenckebach, Mobitz 1

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

 • Na EKG je kontinuálny EKG záznam (v 2 riadkoch)
 • PP interval je rovnaký (800ms)
 • PQ interval sa nepravidelne predlžuje
  • Dokonca niektoré PQ intervaly sú rovnaké a nepredlžujú sa
  • P vlna sa zablokuje
  • Cyklus sa potom opakuje
  • Prevod na komory je nepravidelný
 • PQ interval pred blokovanou P vlnou je dlhší
  • ako PQ interval po blokovanej P vlne
 • Ide o Atypickú AV blokádu II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
  • Pretože PQ interval sa predlžuje nepravidelne

second AV block, Mobitz 1, Wenckebach


Laddergram 2nd AV block, Mobitz II

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II

 • PP interval je rovnaký (800ms)
 • PQ interval je rovnaký (190ms)
 • PQ interval po zablokovanej P vlne NIE JE kratší
  • ako PQ pred blokovanou P vlnou
 • Ide o AV blokádu II. stupňa - Mobitz II
  • Pretože PQ interval JE stále rovnaký, aj po blokovanej P vlne
second AV block, Mobitz 2


Laddergram 2nd AV block, Wenckebach

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

 • PP interval je rovnaký (800ms)
 • PQ interval je rovnaký (190ms)
  • Okrem PQ intervalu po blokovanej P vlne (160ms)
 • PQ interval po zablokovanej P vlne JE kratší
  • ako PQ pred blokovanou P vlnou
 • PQ interval po zablokovanej P vlne (160ms) je kratší
  • o 30ms, ako PQ pred blokovanou P vlnou
 • Ide o AV blokádu II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
second AV block, Mobitz 1, WenckebachECG second degree AV block Wenckebach

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

 • PP interval je rovnaký (800ms)
 • PQ interval je rovnaký (190ms)
  • okrem PQ intervalu po blokovanej P vlne (175ms)
 • PQ interval po zablokovanej P vlne JE kratší
  • ako PQ pred blokovanou P vlnou
 • PQ interval po zablokovanej P vlne (175ms) je kratší
  • o 15ms, ako PQ pred blokovanou P vlnou
 • Niektoré kritéria majú toleranciu 20ms
  • a túto AV blokádu by označili ako Mobitz II
  • Ide o AV blokádu II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
second AV block, Mobitz 1, Wenckebach


ECG second heart block, Mobitz 1, Wenckebach

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

 • PP interval je rovnaký
 • PQ interval je rovnaký
  • Ale PQ interval po blokovanej P vlny je kratší
  • Bez laddergramu horšie hodnotiteľné
 • Ide o AV blokádu II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
  • Keby bol PQ interval po blokovanej P vlne rovnaký
   • ako pred blokovanou P vlnou, tak by išlo o Mobitz II
second AV block, Mobitz 1, Wenckebach


ECG 2nd degree AV block Mobitz 1 vs. Mobitz 2

AV blokáda II. stupňa - Neklasifikovateľná

 • PP interval je rovnaký
 • PQ interval je rovnaký
 • Na EKG nie je PQ interval po blokovanej P vlne
  • Keby bol PQ interval po blokovanej P vlne
   • Skrátený - išlo by o Mobitz I
   • Rovnaký - išlo by o Mobitz II
2nd AV block Mobitz 1 vs. Mobitz 2

Peter Blahút
techmed@techmed.sk