TECHmED

Peter Blahút

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

Atrioventrikulárny (AV) uzol


PQ interval

  1. Impulz vznikne v SA uzle
  2. Impulz vstúpi do AV uzla
  3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  4. Aktivácia komorového septa

Wenckebachov fenomén


AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)


EKG a AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)


AV blokáda II. stupňa, Mobitz I (Wenckebach)



Sínusový rytmus



AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)


AV blok II. stupňa (Mobitz I, Mobitz II)



AV blok II. stupňa (Mobitz I)




AV blok II. stupňa (Mobitz II)


Prevod na komory




AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)




AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)




AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach) a STEMI spodnej steny




AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)




AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)




Atypická AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)




AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)




AV blokáda II. stupňa - Mobitz II




AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)




AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)




AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)




AV blokáda II. stupňa - Neklasifikovateľná