TECHmED

Peter Blahút

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

Atrioventrikulárny (AV) uzol


PQ interval

  1. Impulz vznikne v SA uzle
  2. Impulz vstúpi do AV uzla
  3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  4. Aktivácia komorového septa

Wenckebachov fenomén


AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)


EKG a AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)


AV blokáda II. stupňa, Mobitz I (Wenckebach)Sínusový rytmusAV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)


AV blok II. stupňa (Mobitz I, Mobitz II)AV blok II. stupňa (Mobitz I)
AV blok II. stupňa (Mobitz II)


Prevod na komory
AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach) a STEMI spodnej steny
AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
Atypická AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
AV blokáda II. stupňa - Mobitz II
AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
AV blokáda II. stupňa - Neklasifikovateľná