TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / AV blokáda II. stupňa - Mobitz II

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II

2nd degree AV block, Mobitz II

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Atrioventrikulárny (AV) uzol

 • Pri sínusovom rytme vznikajú impulzy pravidelne (cca 60/min.) v SA uzle
  • Každý impulz sa šíri cez predsiene (P vlna) ku AV uzlu
 • V AV uzle sa impulz spomalí o cca 0,1s
  • Predsiene za ten čas vypumpujú krv do komôr
  • Potom impulz pokračuje na komory (QRS komplex)

atrioventricular junction conduction

PQ interval

 1. Impulz vznikne v SA uzle
  • Keď prejde na myokard predsieni, tak začne vznikať P vlna
  • Súčasne sa šíri po prevodovom systéme smerom ku AV uzlu
   • Impulz v prevodovom systéme nevytvára krivku
 2. Impulz vstúpi do AV uzla
  • Impulz sa z SA uzla šíri
  • V čase aktivácie predsieni (vrchol P vlny)
   • Dorazí cez prevodový systém do AV uzla
 3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  • Impulz sa v AV uzle "zdrží" cca 0,1s (nevzniká krivka)
  • Potom prejde do Hisovho zväzku (nevzniká krivka)
 4. Aktivácia komorového septa
atriventricular junction conduction and PR interval

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II

2nd AV block, Mobitz 1 vs. Mobitz 2: His bundle block, Bilateral Bundle Branch block, Trifascicular block


EKG a AV blokáda II. stupňa - Mobitz II

ECG second AV block, Mobitz II, non-conducted P waves 2nd AV block, Mobitz 2, His bundle block (Infranodal block)

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II


Laddergram with ECG sinus rhythm

Sínusový rytmusLaddergram, ECG second AV block, Mobitz 2, His bundle block

AV blok II. stupňa - Mobitz II


AV blok II. stupňa (Mobitz I, Mobitz II)ECG 2nd degree av block, mobitz I, Wenckebach

AV blok II. stupňa (Mobitz I)

 • Porucha je v AV uzle
 • Mobitz I má Wenckebachov fenomén:
 • PQ interval sa postupne predlžuje
  • až sa 5. P vlna zablokuje, cyklus sa potom opakuje
 • Prevod na komory je (5:4)
2nd AV block, Mobitz 1


ECG 2nd degree av block, Mobtiz II

AV blok II. stupňa (Mobitz II)

 • Porucha je infranodálne (pod AV uzlom)
 • PQ interval je stále rovnaký (nie je prítomný Wenckebachov fenomén)
 • AV blokáda II stupňa, Mobitz II
  • Ľubovoľné P vlnyintermitentne blokované (bez predlžovania PQ intervalu)
  • Infranodálna oblasť AV junkcie intermitentne blokuje impulzy
 • Prevod na komory je (4:3)
2nd AV block, Mobitz 2

Úzky QRS komplex (<0,12s)

Laddergram, ecg: 2nd AV block, Mobitz II, narrow QRS complexes, His bundle block

Úzky QRS komplex (<0,12s)


Široký QRS komplex (>0,12s)

Laddergram, ecg: 2nd AV block, Mobitz II, broad QRS complexes, distal to the Bundle of His

Široký QRS komplex (>0,12s)


Prevod na komoryecg 2nd av block, mobitz 2, first degree av block

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (3:1)

 • PP interval sa nemení
 • Po každej 3. P vlne nasleduje úzky QRS komplex
  • Prevod na komory je 3:1
 • Úzke QRS komplexy (<0,12s)
  • Ide o hisálnu AV blokádu II. stupňa - Mobitz II
 • Je prítomná aj AV blokáda I. stupňa
His bundle block


ECG second degree AV block, Mobitz 2, broad qrs complex

AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)

 • PP interval sa nemení
 • Po každej 2. P vlne nasleduje široký QRS komplex
  • Prevod na komory je 2:1
 • AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1) je diagnostický problém
  • Môže ísť o Mobitz I, alebo Mobitz II
 • Široké QRS komplexy (>0,12s)
2nd AV block, Mobitz 2, Bilateral bundle branch block


ECG 2nd AV block, Mobitz 2, narrow QRS

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (3:2 a 2:1)

 • PP interval sa nemení
 • Každá 3., alebo každá 2. P vlna je blokovaná (niektoré P vlny sú skryté v T vlne)
  • Ide o menlivý prevod na komory 3:2 a 2:1
 • Úzke QRS komplexy (<0,12s)
  • Ide o hisálnu AV blokádu II. stupňa - Mobitz II
His bundle block


ECG second degree av block, Mobitz 2, narrow qrs, 4:3

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (4:3)

 • PP interval sa nemení
 • Každá 4. P vlna je blokovaná
  • Prevod na komory je 4:3
 • Úzke QRS komplexy (<0,12s)
  • Ide o hisálnu AV blokádu II. stupňa - Mobitz II
His bundle block


ECG 2nd degree AV block, mobitz 2, broad qrs,

AV blokáda II. stupňa s prevodom (3:2)

 • PP interval sa nemení
 • Každá 3. P vlna je blokovaná
  • Prevod na komory je 3:2
 • Široké QRS komplexy (>0,12s)
  • Svedčia pre infrahisálnu AV blokádu II. stupňa - Mobitz II
 • Pacient má preexistujúcu blokádu ľavého Tawarového ramienka (hlboké S vo V1)
  • A intermitentne je blokované pravé Tawarového ramienko
2nd AV block, Mobitz 2, Bilateral bundle branch block, lbbb


ECG 2nd degree AV block wenckebach, Mobitz I

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

 • PP interval je rovnaký
 • PQ interval sa postupne predlžuje
  • Až je P vlna zablokovaná
  • Cyklus sa potom opakuje
 • Prevod na komory je 5:4
 • Každá 5. P vlna je blokovaná
 • Porucha je v AV uzle
2nd AV block, Mobitz 1


ECG, laddergram: 2nd degree AV block, Mobitz 2

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II

 • Laddergram (Rebríkový graf) znázorňuje šírenie impulzu po prevodovom systéme
  • A - Predsiene, AV - AV junkcia, V - Komory
 • PP interval je rovnaký
 • PQ interval je rovnaký
  • Každá 3., alebo každá 2. P vlna je blokovaná
  • Ide o menlivý prevod na komory 3:2 a 2:1
 • QRS komplexy sú široké (>0,12s) a majú tvar BPTR
  • Takže impulz prechádza na komory len cez ľavá Tawarové ramienko
  • V ľavom Tawarovom ramienku sú impulzy intermitentne blokované
   • Čo vidíme, že po P vlne nenasleduje QRS komplex
 • AV blokáda II. stupňa - Mobitz II vznikne
  • Pretože impulzy sú intermitentne blokované v ľavom Tawarovom ramienku
2nd AV block, Mobitz 2, rbbb


Laddergram, 2nd degree av block, mobitz II

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II

 • PP interval je rovnaký (800ms)
 • PQ interval je rovnaký (190ms)
 • PQ interval po zablokovanej P vlne JE rovnaký, ako PQ pred blokovanou P vlnou
 • Ide o AV blokádu II. stupňa - Mobitz II
  • Pretože PQ interval JE stále rovnaký, aj po blokovanej P vlne
His bundle block


laddergram, 2nd degree av block, mobitz I

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

 • PP interval je rovnaký (800ms)
 • PQ interval je rovnaký (190ms), okrem PQ intervalu po blokovanej P vlne (160ms)
 • PQ interval po zablokovanej P vlne JE kratší, ako PQ pred blokovanou P vlnou
  • PQ interval po zablokovanej P vlne (160ms) je kratší o 30ms
   • ako PQ pred blokovanou P vlnou
 • Ide o AV blokádu II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
2nd AV block, Mobitz 1


laddergram, 2nd av block, mobitz 2, high grade av block

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II

His bundle block


ECG bifascicular block, 2nd degree av block - mobitz 2

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II

AV block, mobitz 2, bifascicular block


ECG 2nd degree AV block Mobitz 1 vs. Mobitz 2

AV blokáda II. stupňa - Neklasifikovateľná

 • PP interval je rovnaký
 • PQ interval je rovnaký
 • Na EKG nie je PQ interval po blokovanej P vlne
  • Keby bol PQ interval po blokovanej P vlne
   • Skrátený - išlo by o Mobitz I
   • Rovnaký - išlo by o Mobitz II
2nd AV block Mobitz 1 vs. Mobitz 2


ECG Alternating bundle branch block

Alterujúca Tawarová blokáda


alternating lbbb and rbbb

Peter Blahút
techmed@techmed.sk