TECHmED

Peter Blahút

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II

Atrioventrikulárny (AV) uzol


PQ interval

  1. Impulz vznikne v SA uzle
  2. Impulz vstúpi do AV uzla
  3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  4. Aktivácia komorového septa

AV blokáda II. stupňa - Mobitz IIEKG a AV blokáda II. stupňa - Mobitz II


AV blokáda II. stupňa - Mobitz II


Sínusový rytmusAV blok II. stupňa - Mobitz II


AV blok II. stupňa (Mobitz I, Mobitz II)
AV blok II. stupňa (Mobitz I)
AV blok II. stupňa (Mobitz II)


Úzky QRS komplex (<0,12s)

Úzky QRS komplex (<0,12s)


Široký QRS komplex (>0,12s)

Široký QRS komplex (>0,12s)


Prevod na komory
AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (3:1)
AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (3:2 a 2:1)
AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (4:3)
AV blokáda II. stupňa s prevodom (3:2)
AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
AV blokáda II. stupňa - Mobitz II
AV blokáda II. stupňa - Mobitz II
AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
AV blokáda II. stupňa - Mobitz II
AV blokáda II. stupňa - Mobitz II
AV blokáda II. stupňa - Neklasifikovateľná

Alterujúca Tawarová blokáda