TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)

2:1 2nd degree AV block, Fixed-Ratio 2:1 AV block

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Atrioventrikulárny (AV) uzol

 • Pri sínusovom rytme vznikajú impulzy pravidelne (cca 60/min.) v SA uzle
  • Každý impulz sa šíri cez predsiene (P vlna) ku AV uzlu
 • V AV uzle sa impulz spomalí o cca 0,1s
  • Predsiene za ten čas vypumpujú krv do komôr
  • Potom impulz pokračuje na komory (QRS komplex)

SA node, AV node vectors

PQ interval

 1. Impulz vznikne v SA uzle
  • Keď prejde na myokard predsieni, tak začne vznikať P vlna
  • Súčasne sa šíri po prevodovom systéme smerom ku AV uzlu
   • Impulz v prevodovom systéme nevytvára krivku
 2. Impulz vstúpi do AV uzla
  • Impulz sa z SA uzla šíri
  • V čase aktivácie predsieni (vrchol P vlny)
   • Dorazí cez prevodový systém do AV uzla
 3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  • Impulz sa v AV uzle "zdrží" cca 0,1s (nevzniká krivka)
  • Potom prejde do Hisovho zväzku (nevzniká krivka)
 4. Aktivácia komorového septa
AV junction conduction and PQ interval, P wave, ST segment, PR segment, Q wave, R vave

AV blok II. stupňa (Mobitz I, Mobitz II)


AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)


ECG and Laddergram, 2nd degree AV block, mobitz I, Wenckebach, prolongation PR interval

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)


AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (QRS<0,12s)


ECG and Laddergram, 2nd degree AV block, Mobitz 2, narrow QRS complex, constant PR interval

AV blok II. stupňa - Mobitz II


AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (QRS>0,12s)


ECG, Laddergram, 2nd degree AV block, Mobitz II, broad QRS complex

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II


AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)

ECG 2nd degree AV block, fixed ratio 2:1

AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)


Diferenciálna diagnostika - AV blokáda II. stupňa (2:1)ECG 2nd degree av block ratio 2:1 (P:QRS)

AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)Second degree heart block with a fixed ratio of P waves: QRS complexes (2:1)

AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)ecg second heart degree block, fixed ratio 2:1, mobitz 1 vs. mobitz 2

AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)ECG second degree av block, mobitz I, wenckebach

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)ECG, Laddergram second degree av block, fixed ratio 2:1, broad qrs, rbbb

AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)ECG AV block, ratio 2:1, mobitz I vs. mobitz II

AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)ECG second degree av block, ratio 2:1, narrow qrs

AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)ECG development of 2:1 AV block induced by exercise

AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk