TECHmED

Peter Blahút

AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)

Atrioventrikulárny (AV) uzol


PQ interval

  1. Impulz vznikne v SA uzle
  2. Impulz vstúpi do AV uzla
  3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  4. Aktivácia komorového septa

AV blok II. stupňa (Mobitz I, Mobitz II)


AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)


AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)


AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (QRS<0,12s)


AV blok II. stupňa - Mobitz II


AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (QRS>0,12s)


AV blokáda II. stupňa - Mobitz II


AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)

AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)


Diferenciálna diagnostika - AV blokáda II. stupňa (2:1)AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)