TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / AV blokáda vysokého stupňa

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

AV blokáda vysokého stupňa

High grade 2nd degree AV block

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Atrioventrikulárny (AV) uzol

 • Pri sínusovom rytme vznikajú impulzy pravidelne (cca 60/min.) v SA uzle
  • Každý impulz sa šíri cez predsiene (P vlna) ku AV uzlu
 • V AV uzle sa impulz spomalí o cca 0,1s
  • Predsiene za ten čas vypumpujú krv do komôr
  • Potom impulz pokračuje na komory (QRS komplex)

SA node, AV node depolarisation vectors

PQ interval

 1. Impulz vznikne v SA uzle
  • Keď prejde na myokard predsieni, tak začne vznikať P vlna
  • Súčasne sa šíri po prevodovom systéme smerom ku AV uzlu
   • Impulz v prevodovom systéme nevytvára krivku
 2. Impulz vstúpi do AV uzla
  • Impulz sa z SA uzla šíri
  • V čase aktivácie predsieni (vrchol P vlny)
   • Dorazí cez prevodový systém do AV uzla
 3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  • Impulz sa v AV uzle "zdrží" cca 0,1s (nevzniká krivka)
  • Potom prejde do Hisovho zväzku (nevzniká krivka)
 4. Aktivácia komorového septa
AV junction delay, P wave, PR segment, PR interval, Q	wave, R wave

AV blok II. stupňa (Mobitz I, Mobitz II)ECG 2nd av block, mobitz 1, narrow qrs

AV blok II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)

 • Porucha je v AV uzle
  • Vedenie v AV uzle cez AV uzol sa postupne predlžuje (Wenckebachov fenomén)
 • Mobitz IWenckebachov fenomén:
  • PQ interval sa postupne predlžuje
  • až sa 5. P vlna zablokuje, cyklus sa potom opakuje
 • QRS komplexy sú úzke (<0,12s)
 • Prevod na komory je (5:4), z 5 P vĺn vzniknú 4 QRS komplexy
AV junction conduction delay - 2nd av block, mobitz I


ECG 2nd degree av block, mobitz 2, narrow qrs

AV blok II. stupňa, Mobitz II (QRS<0,12s)

 • Porucha je infranodálne (pod AV uzlom)
  • Hisov zväzok intermitentne blokuje impulzy (P vlny)
 • PQ interval je stále rovnaký (nie je prítomný Wenckebachov fenomén)
 • Mobitz II je intermitentná blokáda v AV junkcii (bez predlžovania PQ intervalu)
 • QRS komplexy sú úzke (<0,12s)
  • 25% Mobitz II AV blokád má úzke QRS komplexy
  • Pretože intermitentná blokáda je v Hisovom zväzku
 • Prevod na komory je (4:3)
AV mobitz 2, intermitent bundle of His block


ECG second av block, mobitz 2, broad qrs complex

AV blok II. stupňa, Mobitz II (QRS>0,12s)

 • Porucha je infrahisálne (pod Hisovým zväzkom)
  • Ramienko, alebo fascikulus intermitentne blokuje impulzy (P vlny)
 • Je prítomná pre-existujúca ramienková blokáda (BĽTR, BPTR)
 • QRS komplexy sú široké (>0,12s)
  • 75% Mobitz II AV blokád má široké QRS komplexy
  • pretože má pre-existujúcu ramienkovú (fascikulárnu) blokádu
 • PQ interval je stále rovnaký (nie je prítomný Wenckebachov fenomén)
 • Mobitz II je intermitentná blokáda v AV junkcii (bez predlžovania PQ intervalu)
 • Prevod na komory je (3:2)
2nd degree av block, bundle branch block, mobitz II

AV blokáda vysokého stupňa


EKG a AV blokáda Vysokého stupňa

ECG, laddergram, 2nd degree, high-grade AV block

AV blokáda Vysokého stupňaECG, laddergram 3rd, complete av block

AV blokáda III. stupňa (Kompletná AV blokáda)ECG av block, fixed ratio 2:1

AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)Second av block - mobitz 2, high degree, 3:1

AV blokáda Vysokého stupňa (3:1)

2nd degree, high-grade AV block

2nd av block - mobitz II, high degree, 3:1

AV blokáda Vysokého stupňa

High-grade AV block


ECG 3rd degree, complete av block, av dissociation

AV blokáda III. stupňa (Kompletná AV blokáda)

 • PP interval je rovnaký
 • PQ interval sa mení
  • SA uzol generuje impulzy pravidelne (P vlny)
  • V AV junkcii sa aktivoval sekundárny pacemaker
 • AV blokáda III. stupňa
  • Vedenie cez AV junkciu je prerušené
  • Predsiene (P vlny), komory (QRS) sú od seba nezávislé (AV disociácia)
3rd av block, junctional escape rhythm


ecg ecg infra hisian block, 2nd degree av block, mobitz II

AV blokáda Vysokého stupňa (5:1)

 • PP interval je rovnaký
 • PQ interval je rovnaký 0,2s
 • Prevod na komory je 5:1
  • Z piatich P vĺn sa na komory prevedie jedna (modrá šípka)
  • Ide o AV blokádu Vysokého stupňa
 • Ide o Infrahisálnu AV blokádu II. stupňa - Mobitz II
  • QRS komplexy sú široké (>0,12s)
  • a majú tvar BPTR všimnite si V1 zvod
2nd AV block, Mobitz 2, rbbb

Peter Blahút
techmed@techmed.sk