TECHmED

Peter Blahút

AV blokáda vysokého stupňa

Atrioventrikulárny (AV) uzol


PQ interval

  1. Impulz vznikne v SA uzle
  2. Impulz vstúpi do AV uzla
  3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  4. Aktivácia komorového septa

AV blok II. stupňa (Mobitz I, Mobitz II)AV blok II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)
AV blok II. stupňa, Mobitz II (QRS<0,12s)
AV blok II. stupňa, Mobitz II (QRS>0,12s)


AV blokáda vysokého stupňa


EKG a AV blokáda Vysokého stupňa

AV blokáda Vysokého stupňaAV blokáda III. stupňa (Kompletná AV blokáda)AV blokáda II. stupňa s prevodom (2:1)AV blokáda Vysokého stupňa (3:1)
AV blokáda Vysokého stupňa
AV blokáda III. stupňa (Kompletná AV blokáda)
AV blokáda Vysokého stupňa (5:1)