TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / AV blokáda III. stupňa (Kompletná AV blokáda)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

AV blokáda III. stupňa (Kompletná AV blokáda)

AV block 3rd degree, Complete heart block

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Atrioventrikulárny (AV) uzol

 • Pri sínusovom rytme vznikajú impulzy pravidelne (cca 60/min.) v SA uzle
  • Každý impulz sa šíri cez predsiene (P vlna) ku AV uzlu
 • V AV uzle sa impulz spomalí o cca 0,1s
  • Predsiene za ten čas vypumpujú krv do komôr
  • Potom impulz pokračuje na komory (QRS komplex)

atria, sa node, av node

PQ interval

 1. Impulz vznikne v SA uzle
  • Keď prejde na myokard predsieni, tak začne vznikať P vlna
  • Súčasne sa šíri po prevodovom systéme smerom ku AV uzlu
   • Impulz v prevodovom systéme nevytvára krivku
 2. Impulz vstúpi do AV uzla
  • Impulz sa z SA uzla šíri
  • V čase aktivácie predsieni (vrchol P vlny)
   • Dorazí cez prevodový systém do AV uzla
 3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  • Impulz sa v AV uzle "zdrží" cca 0,1s (nevzniká krivka)
  • Potom prejde do Hisovho zväzku (nevzniká krivka)
 4. Aktivácia komorového septa
P wave, Q wave, R wave, PR interval

AV blokáda III. stupňa (Kompletná AV blokáda)


3rd complete av block, AV nodal block, His bundle block, Bilateral bundle branch block, Trifascicular block

Náhradný rytmus3rd av block, junctional escape rhythm, ventricular escape rhythm


EKG a AV blokáda III. stupňa


AV blokáda III. stupňa (QRS<0,12s)

ECG, Laddergram, 3rd degree complete av block, junctional escape rhythm, narrow qrs complexes

AV blokáda III. stupňa a Junkčný rytmus


AV blokáda III. stupňa (QRS>0,12s)

Laddergram, ECG, 3rd degree complete av block, ventricular escape rhythm, broad qrs complexes

AV blokáda III. stupňa a Komorový rytmus


AV blokáda II. stupňa

ECG and Laddergram 2nd degree AV block, Mobitz II high degree

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (Vysokého stupňa)ECG 3rd degree av block, av dissociation, bilateral bundle block, ventricular escape rhythm

AV blokáda III. stupňa

 • AV disociácia - P vlny sú nezávislé od QRS komplexov
  • Frekvencia predsieni (P vĺn): 80/min.
  • Frekvencia komôr (QRS komplexov): 35/min.
 • PQ interval sa mení
 • Ide o infrahisálnu AV blokádu III. stupňa
3rd AV block, ventricular escape rhythm


ECG completa av block, broad qrs, ventricular rhythm

AV blokáda III. stupňa

 • AV disociácia - P vlny sú nezávislé od QRS komplexov
  • Frekvencia predsieni (P vĺn): 60/min.
  • Frekvencia komôr (QRS komplexov): 27/min.
 • PQ interval sa mení
 • Ide o infrahisálnu AV blokádu III. stupňa
complete AV block, ventricular rhythm


ECG complete av block, av dissociation, junctional escape rhythm

AV blokáda III. stupňa

 • AV disociácia - P vlny sú nezávislé od QRS komplexov
  • Frekvencia predsieni (P vĺn): 100/min.
  • Frekvencia komôr (QRS komplexov): 27/min.
 • PQ interval sa mení
 • Ide o suprahisálnu AV blokádu III. stupňa
3rd av block, av nodal block


ECG complete av block, av dissociation, broad qrs complex, ventricular escape rhythm

AV blokáda III. stupňa

 • AV disociácia - P vlny sú nezávislé od QRS komplexov
  • Frekvencia predsieni (P vĺn): 75/min.
  • Frekvencia komôr (QRS komplexov): 27/min.
 • PQ interval sa mení
 • Ide o infrahisálnu AV blokádu III. stupňa
  • Široké QRS komplexy (>0,12s), pretože je aktivovaný komorový rytmus
complete AV block, ventricular ectopic focus


Second av block - mobitz 2, high degree, 3:1

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (3:1)

2nd degree, high-grade AV block


2nd av block - mobitz II, high degree, 3:1

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (4:1)

 • Nie je prítomná AV disociácia, pretože medzi P vlnami a QRS komplexom je určitý vzťah
  • PQ interval je rovnaký 0,2s, znamená, že predsiene a komory sú elektrický spojené
 • Prevod na komory je 4:1
  • Pretože každá 4. P vlna sa prevedie na komory a vznikne QRS komplex
  • Impulzy (P vlny) sú intermitentne blokované v Hisovom zväzku
 • Ide o AV blokádu II. stupňa (Vysokého stupňa) - Mobitz II (4:1)
High-grade AV block


ECG complete av block, inferior STEMI infarction

AV blokáda III. stupňa a Infarkt spodnej steny

3rd av block, av nodal block


ECG AV dissociation, complete AV block

AV blokáda III. stupňa

 • AV disociácia - P vlny sú nezávislé od QRS komplexov
  • Frekvencia predsieni (P vĺn): 60/min.
  • Frekvencia komôr (QRS komplexov): 27/min.
 • PQ interval sa mení
 • Ide o infrahisálnu AV blokádu III. stupňa
complete AV block, ventricular ectopic focus


ECG complete AV block, av dissociation, broad QRS

AV blokáda III. stupňa

 • AV disociácia - P vlny sú nezávislé od QRS komplexov
  • Frekvencia predsieni (P vĺn): 100/min.
  • Frekvencia komôr (QRS komplexov): 15/min.
 • PQ interval sa mení
 • Ide o infrahisálnu AV blokádu III. stupňa
 • Komory s frekvenciu 15/min., už nie sú schopné zabezpečiť adekvátnu cirkuláciu
complete AV block, ventricular ectopic focus


ECG 3rd degree AV block, Isorhythmic AV Dissociation

AV blokáda III. stupňa

 • Na EKG vidíme len kontinuálny II zvod
  • Frekvencia predsieni (P vĺn): 85/min.
  • Frekvencia komôr (QRS komplexov): 42/min.
 • Frekvencia predsieni je cca 2x vyššia ako frekvencia komôr
 • Myslíme na AV blokádu II. stupňa s prevodom (2:1)
 • Lenže P vlna sa postupne vnára do QRS komplexu
  • PQ interval sa mení
 • Ide o suprahisálnu AV blokádu III. stupňa
3rd av block, av nodal block


ECG Alternating bundle branch block, 3rd degree AV block

Alterujúca Tawarová blokáda


alternating lbbb and rbbb


ecg complete 3rd degree atrioventricular (AV) block

AV blokáda III. stupňa

 • AV disociácia - P vlny sú nezávislé od QRS komplexov
  • Frekvencia predsieni (P vĺn): 70/min.
  • Frekvencia komôr (QRS komplexov): 45/min.
 • PQ interval sa mení
 • Ide o suprahisálnu AV blokádu III. stupňa
3rd av block, av nodal block

Peter Blahút
techmed@techmed.sk