TECHmED

Peter Blahút

AV blokáda III. stupňa (Kompletná AV blokáda)

Atrioventrikulárny (AV) uzol


PQ interval

  1. Impulz vznikne v SA uzle
  2. Impulz vstúpi do AV uzla
  3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  4. Aktivácia komorového septa

AV blokáda III. stupňa (Kompletná AV blokáda)


Náhradný rytmus


EKG a AV blokáda III. stupňa


AV blokáda III. stupňa (QRS<0,12s)

AV blokáda III. stupňa a Junkčný rytmus


AV blokáda III. stupňa (QRS>0,12s)

AV blokáda III. stupňa a Komorový rytmus


AV blokáda II. stupňa

AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (Vysokého stupňa)AV blokáda III. stupňa
AV blokáda III. stupňa
AV blokáda III. stupňaAV blokáda III. stupňa
AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (3:1)
AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (4:1)
AV blokáda III. stupňa a Infarkt spodnej steny
AV blokáda III. stupňa
AV blokáda III. stupňa
AV blokáda III. stupňa
Alterujúca Tawarová blokáda
AV blokáda III. stupňa