TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / AV disociácia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

AV disociácia

Atrioventricular (AV) dissociation

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Sínusový rytmus

Sinus rhythm, SA node depolarization, electrical vector

ECG sinus rhythm, P wave, narrow QRS complex

Sínusový rytmus


Komorový rytmus

Idioventricular rhythm, ectopic ventricular focus

ECG ventricular rhythm, broad QRS, regular rhythm

Akcelerovaný komorový rytmus


AV disociácia


AV blokáda III. stupňa (Kompletná AV blokáda)

 • Jediné elektrické spojenie medzi predsieňami a komorami je AV junkcia
 • Pri AV blokáde III. stupňa je AV junkcia "prestrihnutá"
  • Predsiene a komory sú od seba elektricky izolované
  • AV blokáda III. stupňa je najčastejšia príčina AV disociácie

 • Srdce má pri AV blokáde III. stupňa 2 nezávislé pacemakere:
  • 1. pacemaker (SA uzol, Sínusový rytmus)
   • SA uzol generuje impulzy pravidelne (P vlny)
   • Impulzy z SA uzla neprejdú na komory cez prestrihnutú AV junkciu
  • 2. pacemaker (Komorové ložisko, Komorový rytmus)
   • V komorách sa spontánne aktivuje ložisko
    • Ide o ochranný elektrofyziologický mechanizmus pred asystóliou
   • Komorové ložisko generuje široké QRS komplexy
    • QRS vznikajú nezávisle od P vĺn (AV disociácia)

Complete third (3rd) degree heart block


Laddergram (ECG) Complete 3rd degree AV block, atrioventricular (AV) dissociation

AV disociácia pri AV blokáde III. stupňa (Kompletná AV blokáda)


AV disociácia - Rozdelenie


AV disociácia - PríčinyECG 3rd degree complete AV block, First sinus rhythm (P waves), second ventricular rhythm (broad QRS)

Kompletná AV disociácia

 • P vlny a QRS komplexy sú od seba nezávislé
  • V srdci sú 2 pacemakere, ktoré generujú impulzy nezávisle na sebe
 • Príčina AV disociácie je AV blokáda III. stupňa (Kompletná AV blokáda)
  • Je "prestrihnutá" AV junkcia
Third-degree atrioventricular block (AV block)


ECG incomplete av dissociation, ventricular tachycardia

Inkompletná AV disociácia

Incomplete atrioventricular dissociation, ventricular tachycardia, retrograde block


incomplete av dissociation, sinus rhythm and accelerated idioventricular rhythm

Inkompletná AV disociácia

incomplete av dissociation, sa node depolarization, accelerated idioventricular rhythm


ECG isorhytmic atrioventricular dissociation isorhytmic AV atrioventricular dissociation, sa node depolarization, accelerated idioventricular rhythm

Izorytmická AV disociáciaECG isorhytmic AV dissociation, sinus rhythm, accelerated AV junctional rhythm

Izorytmická AV disociácia

 • Laddergram (Rebríkový graf) znázorňuje šírenie impulzu po prevodovom systéme
  • A - Predsiene, AV - AV junkcia, V - Komory
 • Srdce má súčasne 2 pacemakere
 • Obidva pacemakere majú na rovnakú frekvenciu
  • Pri každom cykle sa v AV junkcii stretnú 2 impulzy v refraktérnej perióde
  • Impulz z SA uzla a AV junkcie sa tak vynuluje v AV junkcii
 • Žiadny impulz z SA uzla neprejde na komory
  • Pri dlhšom EKG zázname by sa určite objavil zachytený sťah
   • Pri ktorom by impulz z SA uzla prešiel na komory
 • Pacient nemá "prestrihnutú" AV junkciu
isorhytmic atrioventricular (AV) dissociation, sa node depolarization, accelerated idioventricular rhythm

Peter Blahút
techmed@techmed.sk