TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / aVR algoritmus (Vereckei)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

aVR algoritmus (Vereckei)

Vereckei aVR algorithm (ventricular tachycardia vs. SVT with aberrant conduction)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Komorová tachykardia


Ventricular tachycardia, aVR algorithm - Vereckei

Ektopické ložisko pri Komorovej tachykardii


aVR algoritmus


aVR algorithm - Andras Vereckei, Wide complex tachycardia aVR algorithm - Andras Vereckei, Wide complex tachycardia, SVT with aberrant conduction due to bundle branch block, RBBB, LBBB aVR algorithm - Andras Vereckei, Wide complex tachycardia, Orthodrome AV, SVT with aberrant conduction due to the Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome
arrows
aVR algorithm - Andras Vereckei, Differential Diagnosis (DDx) of Wide-Complex Tachycardia, ventricular tachycardia

Široko-komplexová tachykardia


aVR algoritmus v Klinickej praxiDDx wide complex tachycardia (aVR algorithm - vereckei), initial R wave, Initial r(q) 40ms, Notch on downstroke QRS, Vi/Vt ratio

aVR algoritmus (Hodnotí len aVR zvod)


aVR algoritmus - Limitácie


aVR algorithm - Vereckei, Ventricular tachycardia, aVR algorithm - Vereckei, apex localized ectopic ventricular focus

Široko-komplexová tachykardiaaVR algorithm - Vereckei, Ventricular tachycardia, base localised ectopic focus, negative QRS in aVR lead

Široko-komplexová tachykardia


Depolarizácia pri KT

ECG Qr, QS, Lead aVR, slow depolarization from ventricular ectopic focus (ventricular tachycardia), Notch in descending limb, broad q(r) wave aVR algorithm - Andras Vereckei, initial slow depolarization rate
 • Pri KT sú komory depolarizované z ektopického ložiska
 • Depolarizácia cez myokard je pomalá
  • Preto je začiatok QRS menej strmý
   • Ako pri depolarizácii cez prevodový systém
 • Zárez vzniká najčastejšie v štrukturálne zmenenom srdci
  • Impulz sa pri šírení "zasekne" napr. v jazve po infarkte
 • Z danej skutočnosti vychádza
  • 2., 3. a 4. krok aVR algoritmu

Depolarizácia pri Aberantnej SVT

ECG fast depolarization, aVR lead (Vereckei), supraventricular tachycardia with aberrant conduction aVR algorithm - Andras Vereckei, Wide complex tachycardia, SVT with aberrant conduction due to bundle branch block, RBBB, LBBB
 • Pri SVT sú komory depolarizované
  • Cez prevodový systém nie cez myokard
 • Depolarizácia cez prevodový systém je rýchla
  • Preto je začiatok QRS strmší
   • Ako pri depolarizácii cez myokard pri KT
 • Začiatok QRS je strmý aj pri SVT s ramienkovou blokádou
  • Pretože jedna komora je depolarizovaná rýchlo
   • cez neporušené ramienko

Vi/Vt ≤ 1Vereckei aVR algorithm, vi vt ratio, ddx wide complex tachycardia
 • Vi = 1mm (A: výška krivky za 40ms je 1mm)
 • Vt = 3mm (B: výška krivky za 40ms je 3mm)
 • Vi/Vt (1/3 = 0,33) ≤ 1, ide o komorovú tachykardiu

 • Podľa uvedenej EKG krivky, by ste podľa aVR algoritmu
  • Diagnostikovali KT už v 2. kroku - šírka iniciálneho Q je > 40ms (80ms)


Lead aVR Vereckei, Vi/Vt, ventricular tachycardia - VT diagnosed

Široko-komplexová tachykardia

 • Vi = 1,5mm (A: výška krivky za 40ms je 1mm)
 • Vt = 6mm (B: výška krivky za 40ms je 3mm)
 • Vi/Vt (1,5/6 = 0,25) ≤ 1, ide o komorovú tachykardiu
Lead aVR Vereckei, Vi/Vt, supraventricular tachycardia - SVT diagnosed

Široko-komplexová tachykardia

 • Vi = 4mm (A: výška krivky za 40ms je 1mm)
 • Vt = 2mm (B: výška krivky za 40ms je 3mm)
 • Vi/Vt (4/2 = 2) ≤ 1, ide o Aberantnú SVT


ECG differential diagnosis (DDx) wide compelex tachycardia, aVR Vereckei algorithm, initial R wave (aVR) - ventricular tachycardia

Široko-komplexová tachykardia

aVR algorithm - Andras Vereckei, Wide complex tachycardiaECG DDx wide complex tachycardia, aVR Vereckei algorithm, Initial R wave, Initial r(q) 40ms, Ventricular tachycardia

Široko-komplexová tachykardia

 • Šírka QRS 0,18s
 • Frekvencia 166/min.
 • QRS alternans
  • Pravidelne sa mení amplitúda QRS komplexov
 • aVR algoritmus
  • 1. podmienka: Je prítomný iniciálny R (aVR) - NIE
  • 2. podmienka: Iniciálny r(q) > 40ms - ÁNO
aVR algorithm - Andras Vereckei, Wide complex tachycardia


ECG differential diagnosis (DDx) wide compelex tachycardia, aVR Vereckei algorithm, Initial R - NO, Inital r(q) 40ms - NO, Notch - NO, Vi Vt - NO, SVT with RBBB diagnosed

Široko-komplexová tachykardia

 • Šírka QRS 0,14s
 • Frekvencia 212/min.
 • aVR algoritmus
  • 1. podmienka: Je prítomný iniciálny R (aVR) - NIE
  • 2. podmienka: Iniciálny r(q) > 40ms - NIE
  • 3. podmienka: Zárezy na descendentnej časti? - NIE
  • 4. podmienka: Vi/Vt ≤ 1 - NIE
 • Ide o SVT s BPTR (Konkrétne o AVNRT s BPTR)
  • Typický obraz BPTR (Vo V1 je rsR' - pravé zajačie ucho je väčšie)
AVNRT with RBBB, anterograde ventricle depolarization, retrograde atria depolarization

Peter Blahút
techmed@techmed.sk