TECHmED

Peter Blahút

aVR algoritmus (Vereckei)

Komorová tachykardia


Ektopické ložisko pri Komorovej tachykardii


aVR algoritmus

Široko-komplexová tachykardia


aVR algoritmus v Klinickej praxiaVR algoritmus (Hodnotí len aVR zvod)


aVR algoritmus - Limitácie


Široko-komplexová tachykardiaŠiroko-komplexová tachykardia


Depolarizácia pri KT


Depolarizácia pri Aberantnej SVT


Vi/Vt ≤ 1

Široko-komplexová tachykardiaŠiroko-komplexová tachykardia
Široko-komplexová tachykardia
Široko-komplexová tachykardia
Široko-komplexová tachykardia