TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Benígna skorá repolarizácia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Benígna skorá repolarizácia

Benign early repolarisation, J point elevation

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Akčný potenciál a repolarizácia

ECG action potential phases, endocardium, epicardium depolarization, repolarization
 • Akčný potenciál
  • Sa šíri v stene myokardu od endokardu ku epikardu
  • Krivka akčného potenciálu má iný tvar v endokarde, a epikarde
   • Pre rozdielne vlastnosti iónových kanálov
 • Depolarizácia komôr (Fáza 0)
 • Repolarizácia komôr (Fáza 1)
  • Začína na EKG ako ST segment
  • Fáza 1 je začiatok repolarizácie
   • často sa označuje ako skorá repolarizácia

Benígna skorá repolarizácia

ECG action potential, J wave with notch, benign early repolarisation, repolarisation endocardium, epicardium
 • Je benígna porucha iónových kanálov v epikarde
  • počas skorej repolarizácie (fázy 1)
 • Na EKG vzniká
  • Konkávna ST elevácia
  • Vyšší odstup ST
  • Zárez (J vlna)

 • Výskyt je cca 5% populácie
 • Považuje sa za variantu normy
 • Býva u mladých ľudí pod 50 rokov, hlavne u :

EKG a Benígna Skorá Repolarizácia

 • Elevácia J bodu minimálne v 2 susedných zvodoch
 • Háčik na ryby v prekordiálnych zvodoch
  • Na konci QRS komplexu J vlna
 • Konkávne ST elevácie nad celým srdcom, no hlavne prekordiálne (V2-V6)
  • Najčastejšie do 2mm prekordiálne, a do 0,5mm v končatinových zvodoch
  • Veľkosť závisí od frekvencie
 • Vysoké hrotnaté T vlny nad celým srdcom, no hlavne prekordiálne (V2-V6)
 • Pomer ST/T (V6) < 0,25
 • Môže byť prítomná ST depresia (aVR)

 • BSR sa nevyskytuje u pacientov nad 50 rokov

ecg benign early repolarisation concave st elevation

ecg convex st elevation

J bod a konkávne ST elevácie

 • J bod a Konkávne (usmiate) ST elevácie
  • Sú kľúčové pre diagnostiku benígnej skorej repolarizácie (BSR)
 • J bod spája QRS a ST segment
  • Pri J vlne a plazivom QRS komplexe je pozícia J bodu diskutabilná

ECG J point, ST elevatin, ST segment

Varianty benígnej skorej repolarizácieECG classic benign early repolarization without a J wave ECG classic benign early repolarization with a J wave ECG benign early repolarization slurred QRS downstroke without ST elevation ECG benign early repolarization J wave or the new J point elevation without ST elevation

Najčastejšie varianty BSR

Veľmi zriedkavé varianty BSRECG J wave notch, fish hook pattern, benign early repolarisation

Háčik na ryby

 • J vlna a konkávna ST elevácia pripomína háčik na ryby
 • Je najlepšie viditeľný vo V4
 • Takmer vždy ho má Benígna skorá repolarizácia
 • Perikarditída tento háčik nemá

Benígna skorá repolarizácia vs. Perikarditída

 • Benígna skorá repolarizácia (BSR) a perikarditída majú konkávne ST elevácie
  • Diferenciálna diagnostika je pomocou ďalších EKG znakov

ecg benign early repolarisation concave st elevation

Perikarditída

 • ST elevácie sú vo všetkých zvodoch (okrem aVR, V1)
 • PQ depresie sú vo všetkých zvodoch (okrem aVR, V1)
 • Pomer ST/T (V6) > 0,25
 • Nemá háčik na ryby (V4)
 • Normálna amplitúda T vlny
 • EKG zmeny postupne ustúpia (cca do 4 týždňov)

Benígna skorá repolarizácia

 • ST elevácie sú v prekordiálnych zvodoch (V2-V6)
 • Bez PQ depresii
 • Pomer ST/T (V6) < 0,25
 • Háčik na ryby (V4)
 • Vysoká amplitúda T vlny (T vlny sú symetrické)
 • EKG zmeny trvajú roky (neustúpia do 4 týždňov)

Pomer ST/T (V6)


ECG pericarditis ST/T ratio ECG benign early repolarisation ST/T ratio

Perikarditída

 • ST elevácia = 1,5mm
 • Vlna T = 3,5mm
 • ST/T = 0,43
  • ST/T > 0,25 (Perikarditída)

Benígna skorá repolarizácia

 • ST elevácia = 1mm
 • Vlna T = 6mm
 • ST/T = 0,16
  • ST/T < 0,25 (Benígna skorá repolarizácia)

Inferolaterálna skorá repolarizácia

 • Benígna skorá repolarizácia
  • sa považuje za benígnu diagnózu (za variantu normy)
  • Ak má zmeny v len v prekordiálnych zvodoch (V2-V6)

 • Inferolaterálna skorá repolarizácia
  • Má na konci QRS komplexu najčastejšie zárez, minimálne v dvoch:
   • Spodných (inferiórnych) zvodoch (II, III, aVF)
   • Laterálnych zvodoch (I, aVL, V4-6)
  • Podľa niektorých štúdii má zvýšené riziko:


ECG inferior lateral benign early repolarisation, J wave notch

Malígna komorová arytmiaECG benign early repolarisation, concave ST elevation, fish hook pattern, ST T ratio, J wave notch

Benígna skorá repolarizáciaECG pericarditis, concave ST elevation, spodick sign

Akútna perikarditídaECG benign early repolarisation, J wave notch, fish hook pattern

Benígna skorá repolarizáciaECG benign early repolarisation, sinus bradycardia J wave

Benígna skorá repolarizácia, frekvencia 54/min.ECG benign early repolarisation, sinus rhythm

Benígna skorá repolarizácia, frekvencia 76/min.ECG benign early repolarisation, concave ST elevation, J wave, J point, peaked T waves, fish hook pattern

Benígna skorá repolarizáciaECG acute pericarditis, ST depression, PQ PR elevation aVR V1

Akútna perikarditídaECG acute pericarditis 1 stage, concave ST elevation, PQ PR depression, sinus tachycardia

Akútna perikarditída


Peter Blahút
techmed@techmed.sk