TECHmED

Peter Blahút

Benígna skorá repolarizácia

Akčný potenciál a repolarizácia


Benígna skorá repolarizácia


EKG a Benígna Skorá Repolarizácia
J bod a konkávne ST elevácie


Varianty benígnej skorej repolarizácie


Najčastejšie varianty BSR

Veľmi zriedkavé varianty BSR

Háčik na ryby

Háčik na ryby


Benígna skorá repolarizácia vs. PerikarditídaPerikarditídaBenígna skorá repolarizácia


Pomer ST/T (V6)

PerikarditídaBenígna skorá repolarizácia


Inferolaterálna skorá repolarizácia


Malígna komorová arytmiaBenígna skorá repolarizáciaAkútna perikarditídaBenígna skorá repolarizáciaBenígna skorá repolarizácia, frekvencia 54/min.Benígna skorá repolarizácia, frekvencia 76/min.Benígna skorá repolarizáciaAkútna perikarditídaAkútna perikarditída