TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Beta blokátory (Intoxikácia)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Beta-blokátory (Intoxikácia)

Beta blocker overdose, toxicity

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Sympatický nervový systém

 • Sympatikus zvyšuje výkon organizmu
  • Aktivuje sa pri strese (fyzickom, psychickom)
  • Antagonisticky (Protichodne) pôsobí parasympatikus
   • Aktivuje sa v pokoji
 • Mediátory sú katecholamíny (Stresové hormóny):
  • Adrenalín a Noradrenalín
  • Viažu sa na beta-adrenergné receptory
   • ktoré sú hlavne na srdci a cievach
 • Adrenalín
 • Noradrenalín
  • Uvoľňuje z nervových zakončení
   • aj z tých, čo inervujú srdce
  • Pri extrémne vysokej hladine vznikáBeta blockers, adrenergic beta receptors, adrenaline, noradrenaline

Beta-blokátory (BB)

 • sympatolytika
  • Prípona "-lytic" znamená prerušenie, blokáda
 • Viažu sa na beta-adrenergné receptory
 • Chránia srdce pred preťažením
  • Znižujú krvný tlak
  • Srdce pracuje v "úspornom režime"
 • Každý BB má príponu -ol
  • Propranolol, Sotalol, Acebutolol...
 • Kardio-selektívne BB
  • viažu len na receptory na srdci
 • Kardio-neselektívne BB
  • viažu sa na receptory aj mimo srdca
Beta blockers, inhibition cardiac functions (sa node, av node, conduction, impulse generation), heart rate, av conduction, contractility

EKG a Beta-blokátory (Intoxikácia)

ECG beta blockers toxicity, prolonged PR, 1st first degree av block

EKG a Propranolol, Sotalol (intoxikácia)


ECG beta blocker propranolol toxicity, positive R wave aVR ECG beta blocker sotalol toxicity, overdose, prolongation QT interval, signs of sodium channel blockade

Propranolol (Intoxikácia)

Sotalol (Intoxikácia)ECG beta blocker toxicity, overdose, poisoning, sinus bradycardia, first 1st degree av block

Beta blokátory (Intoxikácia)ECG beta blockers toxicity, overdose, poisoning junctional rhythm, narrow qrs, no visible p waves

Beta blokátory (Intoxikácia)ECG beta blockers, overdose, toxicity, 3rd degree av complete heart block, sinus rhythm, slow escape ventricular, or junctional rhythm rbbb

Beta blokátory (Intoxikácia)
ECG beta blockers toxicity, overdose, sinus bradycardia, long QT interval

Sotalol (intoxikácia)ECG beta blockers overdose sotalol, torsades de pointes

Torsades de PointesECG flecainid overdose, first av block, sinus rhythm

Flecainid (intoxikácia)ECG flecainid toxicity, broad qrs, dominant R aVR, AV block 1st degree

Flecainid (intoxikácia)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk