TECHmED

Peter Blahút

Beta-blokátory (Intoxikácia)

Sympatický nervový systém


Beta-blokátory (BB)


EKG a Beta-blokátory (Intoxikácia)


EKG a Propranolol, Sotalol (intoxikácia)

Propranolol (Intoxikácia)Sotalol (Intoxikácia)Beta blokátory (Intoxikácia)Beta blokátory (Intoxikácia)Beta blokátory (Intoxikácia)Sotalol (intoxikácia)Torsades de PointesFlecainid (intoxikácia)Flecainid (intoxikácia)