TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Bidirekčná komorová tachykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Bidirekčná komorová tachykardia

Bidirectional ventricular tachycardia (BVT)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Komorová tachykardia

Unifocal ventricular tachycardia, one ectopic ventricular focus, electrical ventricular vetor, ventricular activation

Bidirekčná komorová tachykardia

Bidirectional Ventricular Tachycardia

EKG a Bidirekčná komorová tachykardiaECG Bidirectional ventricular tachycardia (BVT)

Bidirekčná komorová tachykardia

  • Frekvencia: 130/min.
  • Všetky QRS komplexy sú široké > 0,12s
    • Pretože majú komorový pôvod
  • Srdcová os sa mení o cca 180° po každom údere
  • Pred QRS komplexami nie sú prítomné P vlny
  • Tachykardia vznikla pri fyzickej záťaži a pacient neužíval digoxin
    • Ide o katecholaminergnú polymorfnú komorovú tachykardiu
ECG Bidirectional ventricular tachycardia (BVT)


ECG premature ventricular complex (PVC), ventricular bigemini

Komorová bigemínia

ECG Bidirectional ventricular tachycardia (BVT)


ECG digoxim toxicity, Bidirectional ventricular tachycardia (BVT)

Bidirekčná komorová tachykardiaECH exercise, Cathecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia

Katecholaminergná polymorfná komorová tachykardia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk