TECHmED

Peter Blahút

Bidirekčná komorová tachykardia

Komorová tachykardia


Bidirekčná komorová tachykardia


EKG a Bidirekčná komorová tachykardia
Bidirekčná komorová tachykardia
Komorová bigemíniaBidirekčná komorová tachykardiaKatecholaminergná polymorfná komorová tachykardia