TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Bifascikulárna blokáda

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Bifascikulárna blokáda

Bifascicular Block (RBBB with either LAFB or LPFB)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Komorový prevodový systém

Electrical conduction system of the heart, AV node, right bundle, left bundle, left posterior bundle, left anterior bundle

Bifascikulárna blokádaBifascicular block (RBBB, LPH, LAH), LBBB

EKG a Bifascikulárna blokádaECG complete Right bunlde branch block (RBBB)

Blokáda pravého Tawarového ramienka

  • Široký QRS ≥ 0,12s
    • Keby bol QRS šírok 0,1-0,12s, tak ide o inkomplentú BPTR
  • V1 (rsR')
  • V1 (Negatívne T vlny)
  • V6 (široký S kmit)
    • Pripomína písmeno "W"
Right bunlde branch block (RBBB)


ECG left anterior fascicular block (LAFB)

Ľavý predný hemiblok


left anterior fascicular block (LAFB)


ECG left posterior fascicular block (LPFB)

Ľavý zadný hemiblok


Left posterior fascicular block


ECG bifascicular block (RBBB + LAFB)

Bifascikulárna blokáda (BPTR + ĽPH)

Bifascicular block, Right Bundle Branch Block (RBBB), Left Anterior Fascicular Block (LAFB)


ECG bifascicular block, Right Bundle Branch Block (RBBB), Left Posterior Fascicular Block (LPFB)

Bifascikulárna blokáda (BPTR + ĽZH)

bifascicular block, Right Bundle Branch Block (RBBB), Left Posterior Fascicular Block (LPFB)


ECG bifascicular block (RBBB + LAFB)

Bifascikulárna blokáda (BPTR + ĽPH)

Bifascicular block, Right Bundle Branch Block (RBBB), Left Anterior Fascicular Block (LAFB)


ECG Bifascicular block, incomplete Right Bundle Branch Block (RBBB), Left Posterior Fascicular Block (LPFB)

Bifascikulárna blokáda (iBPTR + ĽZH)

bifascicular block, incomplete Right Bundle Branch Block (iRBBB), Left Posterior Fascicular Block (LPFB)


ECG bifascicular block (RBBB + LPFB)

Bifascikulárna blokáda (BPTR + ĽZH)

bifascicular block, Right Bundle Branch Block (RBBB), Left Posterior Fascicular Block (LPFB)

ECG bifascicular block, LPH - extreme right axis deviation, RBBB

Bifascikulárna blokáda (BPTR + ĽZH)

bifascicular block, Right Bundle Branch Block (RBBB), Left Posterior Fascicular Block (LPFB)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk