TECHmED

Peter Blahút

Bifascikulárna blokáda

Komorový prevodový systém


Bifascikulárna blokáda

EKG a Bifascikulárna blokáda
Blokáda pravého Tawarového ramienka
Ľavý predný hemiblok
Ľavý zadný hemiblok
Bifascikulárna blokáda (BPTR + ĽPH)
Bifascikulárna blokáda (BPTR + ĽZH)
Bifascikulárna blokáda (BPTR + ĽPH)
Bifascikulárna blokáda (iBPTR + ĽZH)
Bifascikulárna blokáda (BPTR + ĽZH)
Bifascikulárna blokáda (BPTR + ĽZH)