TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Biventrikulárna hypertrofia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Biventrikulárna hypertrofia

Biventricular hypertrophy

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Hlavný komorový vektor a Hypertrofia komôr

 • Na hlavný komorový vektor sa najlepšie "pozerajú"
 • Hypertrofiu komôr na EKG vidíme
  • Najlepšie vo zvodoch (V1 a V6)

 • Hypertrofia ľavej komory (HĽK)
 • Hypertrofia pravej komory (HPK)
  • Srdcový vektor sa otáča v smere hypertrofie PK
  • Vektor je menší, pretože PK je menšia ako ľavá
  • Vektor smeruje takmer priamo
   • ku zvodu V1
   • od zvodu V6
   • QRS amplitúdy budú menšie
ECG pattern biventricular hypertrophy, left ventricular hypertrophy, right ventricular hypertrophy

EKG a Hypertrofia ľavej komory

 • EKG neoddiferencuje
  • koncentrickú hypertrofiu od excentrickej

 • Základný EKG znak Hypertrofie ĽK je:
  • Sokolow index:
   • S(V1/2) + R(V5/6) ≥ 35mm
   • Je najpoužívanejšie EKG kritérium
ECG, voltage criteria, sokolov lyon criteria, index, left ventricular hypertrophy

EKG a Hypertrofia pravej komory

 • EKG neoddiferencuje
  • koncentrickú hypertrofiu od excentrickej

 • Základný EKG znak Hypertrofie PK je:
  • Dominantné R (V1) ≥ 7mm ( Pomer R/S (V1) ≥ 1 )

ECG right ventricualar hypertrophy, dominant R wave in V1

EKG a Biventrikulárna hypertrofiaECG biventricular hypertrophy, Katz-Wachtel phenomenon, Voltage criteria for LVH

Biventrikulárna hypertrofiaECG biventricular hypertrophy, Katz-Wachtel phenomenon, P pulmonale, Enormous voltages - QRS amplitude

Biventrikulárna hypertrofiaECG biventricular hypertrophy, Katz-Wachtel phenomenon, Right axis deviation, paediatric ECG

Biventrikulárna hypertrofia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk