TECHmED

Peter Blahút

Biventrikulárna hypertrofia

Hlavný komorový vektor a Hypertrofia komôr


EKG a Hypertrofia ľavej komory


EKG a Hypertrofia pravej komory


EKG a Biventrikulárna hypertrofiaBiventrikulárna hypertrofiaBiventrikulárna hypertrofiaBiventrikulárna hypertrofia