TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Blok v 3. fáze (Tachykardia-dependentný blok)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Blok v 3. fáze (Tachykardia-dependentný blok)

Phase 3 aberracy, Phase 3 block, Tachycardia-dependent block, Rate-dependent bundle branch block

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

3. fáza Akčného potenciálu


Action potential phase 3

3 fáza akčného potenciálu


Akčný potenciál a Refraktérna perióda

 • ARP (Absolútna refraktérna perióda)
  • Počas ARP kardiomyocyty nereagujú na ďalší impulz
 • RRP (Relatívna refraktérna perióda)
  • Počas RRP reagujú kardiomyocyty len na nadprahový impulz

 • Ak je napr. pravé Tawarové ramienko v ARP
  • A v čase ARP príde do ramienka supraventrikulárny impulz
  • Tak tento impulz sa zablokuje v ramienku
  • Ďalší impulz prejde cez ramienko len mimo ARP • Ľavé Tawarové ramienko
  • krátku ARP (Absolútnu refraktérnu periódu)

 • Pravé Tawarové ramienko
  • dlhú ARP (Absolútnu refraktérnu periódu)
Left bundle branch, APD = action potential duration, ARP = absolute refractory period, RRP = relative refractory period


Right bundle branch, APD = action potential duration, ARP = absolute refractory period, RRP = relative refractory period

Blok v 3. fáze


EKG a Blok v 3. fáze

ECG normal supraventricular impulse conduction via phase 3 action potential, relative refractory period

Fyziologické vedenie

ECG Phase 3 Aberrancy, relative refractory period

Aberantné vedenie


Predsieňová extrasystola a Blok v 3. fáze


ECG normal sinus rhythm with normal conduction

Sínusový rytmusPhase 3 Aberrancy. Premature atrial complex block in refractory period

Predsieňová extrasystola (Zablokovaná)ECG aberrant conduction RBBB, phase 3 aberrancy with RBBB morphology

Predsieňová extrasystola (s obrazom BPTR)ECG premature atrial complex, normal intraventricular conduction

Predsieňová extrasystola (nezablokovaná)


Tachykardia dependentná blokáda


ECG Tachycardia-dependent-aberration, Tachycardia-dependent (phase 3) BBB, supraventricular tachycardia (SVT) with RBBB morphology

Funkčná Tawarová blokáda a Supraventrikulárna tachykardiaECG Tachycardia-dependent aberration, LBBB pattern

Funkčná blokáda ľavého Tawarového ramienka (blok v 3. fáze)ECG Tachycardia-dependent aberration (Typical phase 3 aberrancy), RBBB pattern

Funkčná blokáda pravého Tawarového ramienka (blok v 3. fáze)ECG Tachycardia-dependent (phase 3) LBBB pattern

Funkčná blokáda ľavého Tawarového ramienka (blok v 3. fáze)ECG LBBB appears with heart rate 70bpm, refractoriness LBB, Phase 3 Aberrancy, Tachycardia-dependent aberration

Funkčná blokáda ľavého Tawarového ramienka (blok v 3. fáze)ECG aberrant conduction RBBB morphology, phase 3 block

Aberantné vedenie a Sínusový rytmus


Peter Blahút
techmed@techmed.sk