TECHmED

Peter Blahút

Blok v 3. fáze (Tachykardia-dependentný blok)

3. fáza Akčného potenciálu


3 fáza akčného potenciálu


Akčný potenciál a Refraktérna perióda


Blok v 3. fáze


EKG a Blok v 3. fáze

Fyziologické vedenieAberantné vedenie


Predsieňová extrasystola a Blok v 3. fáze

Sínusový rytmusPredsieňová extrasystola (Zablokovaná)Predsieňová extrasystola (s obrazom BPTR)Predsieňová extrasystola (nezablokovaná)


Tachykardia dependentná blokáda


Funkčná Tawarová blokáda a Supraventrikulárna tachykardiaFunkčná blokáda ľavého Tawarového ramienka (blok v 3. fáze)Funkčná blokáda pravého Tawarového ramienka (blok v 3. fáze)Funkčná blokáda ľavého Tawarového ramienka (blok v 3. fáze)Funkčná blokáda ľavého Tawarového ramienka (blok v 3. fáze)Aberantné vedenie a Sínusový rytmus