TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Blok v 4. fáze (Bradykardia-dependentný blok)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Blok v 4. fáze (Bradykardia-dependentný blok)

Phase 4 block, Bradycardia-dependent aberration

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Akčný potenciál

action potential spontaneous phase 4 depolarization

Pracovný myokard

Prevodový systémEKG a Akčný potenciál

ECG Phase 4 action potential (TQ interval)

4. fáza akčného potenciálu


Blok v 4. fáze (Bradykardia-dependentný blok)


Akčný potenciál a Ľavé Tawarové ramienko

Action potential - Abnormal His-Purkinje cells, Bradycardia-dependent aberration, Bradycardia-dependent BBB (phase 4 block)

Poškodené Ľavé Tawarové ramienko (Akčný potenciál)Normal His-Purkinje cells, normal phase 4 action potential

Nepoškodené Ľavé Tawarové ramienko (Akčný potenciál)ECG  phase 4 block (LBBB), Bradycardia-dependent aberration, Bradycardia-dependent BBB

Blok v 4. fáze (Bradykardia-dependentný blok)ECG LBBB pattern, Phase 4 block, Bradycardia-dependent aberration, Bradycardia-dependent BBB

Blok v 4. fáze (Bradykardia-dependentný blok)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk