TECHmED

Peter Blahút

Blok v 4. fáze (Bradykardia-dependentný blok)

Akčný potenciál

Pracovný myokard (vľavo)
Prevodový systém (vpravo)


EKG a Akčný potenciál

4. fáza akčného potenciálu


Blok v 4. fáze (Bradykardia-dependentný blok)


Akčný potenciál a Ľavé Tawarové ramienko

Poškodené Ľavé Tawarové ramienko (Akčný potenciál)Nepoškodené Ľavé Tawarové ramienko (Akčný potenciál)Blok v 4. fáze (Bradykardia-dependentný blok)Blok v 4. fáze (Bradykardia-dependentný blok)