TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Blokáda ľavého Tawarového ramienka

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Blokáda ľavého Tawarového ramienka

Left Bundle Branch Block (LBBB)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Široký QRS komplex

ECG left bundle branch block (LBBB), broad QRS complex
Site of LBBB main trunk, or block of both left fascicles

Široký QRS komplex (≥0,12s)


Príčiny BĽTR


Heart electrical conduction system, left bundle branch block (LBBB)

Srdcový vektor a BĽTR

Left bundle branch block (LBBB), sequence of left ventricular depolarization

Aktivácia komôr pri Blokáde ľavého Tawarového ramienka


BĽTR a zvody (V1, V6)

ECG (V1,V6) ventricular vectors, left bundle branch block (LBBB)

Zvody (V1, V6) a Blokáda ľavého Tawarového ramienka


Septálny Q kmit

ECG lateral lead, normal septal Q wave, LBBB no septal Q wave

Infarkt komorového septa a BĽTR

ECG lateral lead, septal old infarction with LBBB and Q wave in lateral lead

Infarkt komorového septa a Blokáda ľavého Tawarového ramienka


EKG a BĽTR

ECG LBBB, appropriate discordance, ST and T waves opposite in direction to QRS complex


ECG complete LBBB, Broad QRS, Dominant S wave (V1), Notched dominant R wave (V6), absence of Q wave (V6)

Blokáda ľavého Tawarového ramienka


Varianty QRS pri BĽTR

Zvod V1 (V2)

Laterálne zvody (V5-V6, I, aVL)

 • QRS môže mať konfiguráciu:
 • RsR "M"
 • R (so zárezom)
 • R (monofázické)
 • RS
ECG (V1) LBBB, QRS M-shaped QRS morphology

qrS "W" konfigurácia (V1)

ECG (aVL) LBBB, RSR M-shaped QRS complex morphology, notched R wave

RsR "M" konfigurácia (aVL)

ECG (V1) LBBB, rS morphology, tiny R, deep S wave, appropriate discordance (ST elevation, upright T wave)

rS konfigurácia (V1)

ECG (V6) LBBB, monophasic notched R wave morphology

R konfigurácia (so zárezom) (V6)

ECG (V1) LBBB Q (QS) morphology

Q (QS) konfigurácia (V1)

ECG (V6) LBBB monophasic R wave, appropriate discordance

R konfigurácia (monofázické R) (V6)

ECG (V5) LBBB RS complex morphology

RS konfigurácia (V5)


EKG a Inkompletná BĽTRECG incomplete Left Bundle Branch Block (LBBB)

Inkompletná BĽTR (V6)

 • Šírka QRS 0,1s
 • Dominantné S (V1)
 • Diskonkordancia
  • Pozitívne QRS a Negatívne T vlny
ECG complete Left Bundle Branch Block (LBBB)

Kompletná BĽTR (V6)

 • Šírka QRS 0,2s
 • Dominantné S (V1)
 • Diskonkordancia
  • Pozitívne QRS a Negatívne T vlny


ECG LBBB, broad QRS, Dominant S wave, Absence lateral Q wave, appropriate discordance

Blokáda ľavého Tawarového ramienka

 • Široký QRS ≥ 0,12s ( ≥ 3 štvorčeky )
 • Hlboké S (V1)
  • rS konfigurácia
 • Dominantné R (V6)
 • Diskonkordancia
  • QRS sú opačne orientované ako T vlny (negatívny QRS a pozitívne T vlny)
  • Najlepšie hodnotiteľné (V1-V3)
 • Ak je BĽTR novovzniknutá, tak treba myslieť na:
Heart conduction system complete left bundle branch block (LBBB) - main trunk block


ECG incomplete LBBB, narrow QRS complex, Absence lateral q wave, R peak time greater than 60ms, broad notched slurred R wave

Inkompletná Blokáda ľavého Tawarového ramienka

Heart conduction system incomplete left bundle branch block (iLBBB)


ECG complete LBBB, Dominant R (V6), Deep S (V1), broad QRS

Blokáda ľavého Tawarového ramienka

 • Široký QRS ≥ 0,12s ( ≥ 3 štvorčeky )
 • Hlboké S (V1)
  • rS konfigurácia
 • Dominantné R (V6)
 • Diskonkordancia
  • QRS sú opačne orientované ako T vlny (negatívny QRS a pozitívne T vlny)
  • Najlepšie hodnotiteľné (V1-V3)
 • Ak je BĽTR novovzniknutá, tak treba myslieť na:
Heart conduction system complete left bundle branch block (LBBB) - main trunk block


ECG complete LBBB, broad notched R wave, Dominant S wave, absent q waves in lateral leads

Blokáda ľavého Tawarového ramienka

 • Široký QRS ≥ 0,12s
 • Hlboké S (V1)
 • Dominntné R (V6)
 • Diskonkordancia
  • QRS sú opačne orientované ako T vlny (negatívny QRS a pozitívne T vlny)
  • Najlepšie hodnotiteľné (V1-V3)
 • Ak je BĽTR novovzniknutá, tak treba myslieť na:
Heart conduction system complete left bundle branch block (LBBB) - main trunk block


ECG LBBB and atrial fibrillation

Blokáda ľavého Tawarového ramienka a Fibrilácia predsieni

 • Široký QRS ≥ 0,12s
 • Hlboké S (V1)
  • rS konfigurácia
 • Dominantné R (V6)
 • Diskonkordancia
  • QRS sú opačne orientované ako T vlny (negatívny QRS a pozitívne T vlny)
  • Najlepšie hodnotiteľné (V1-V3)
 • Ak je BĽTR novovzniknutá, tak treba myslieť na:
 • Fibrilácia predsieni
  • Nie sú prítomné P vlny
  • Akcia srdca je nepravidelná (RR interval sa mení)
Heart conduction system complete left bundle branch block (LBBB) - main trunk block


ECG left ventricular hypertrophy, huge precordial R and S waves, LV strain pattern, ST elevation V1-V3, Left axis deviation

Hypertrofia ľavej komory

Left ventricular hypertrophy

Peter Blahút
techmed@techmed.sk