TECHmED

Peter Blahút

Blokáda ľavého Tawarového ramienka

Široký QRS komplex


Široký QRS komplex (≥0,12s)


Príčiny BĽTR


Srdcový vektor a BĽTR

Aktivácia komôr pri Blokáde ľavého Tawarového ramienka


BĽTR a zvody (V1, V6)


Zvody (V1, V6) a Blokáda ľavého Tawarového ramienka


Septálny Q kmit


Infarkt komorového septa a BĽTR

Infarkt komorového septa a Blokáda ľavého Tawarového ramienka


EKG a BĽTRBlokáda ľavého Tawarového ramienka


Varianty QRS pri BĽTR

Zvod V1 (V2)

qrS "W" konfigurácia (V1)rS konfigurácia (V1)Q (QS) konfigurácia (V1)
Laterálne zvody (V5-V6, I, aVL)

RsR "M" konfigurácia (aVL)R konfigurácia (so zárezom) (V6)R konfigurácia (monofázické R) (V6)RS konfigurácia (V5)EKG a Inkompletná BĽTRInkompletná BĽTR (V6)Kompletná BĽTR (V6)
Blokáda ľavého Tawarového ramienka
Inkompletná Blokáda ľavého Tawarového ramienka
Blokáda ľavého Tawarového ramienka
Blokáda ľavého Tawarového ramienka
Blokáda ľavého Tawarového ramienka a Fibrilácia predsieni
Hypertrofia ľavej komory