TECHmED

Peter Blahút

Blokáda pravého Tawarového ramienka

Široký QRS komplex


Široký QRS komplex (≥ 0,12s)


Príčiny BPTR


Srdcový vektor a BPTR

Aktivácia komôr pri Blokáde pravého Tawarového ramienka


BPTR a zvody (V1, V6)

Zvody (V1, V6) a Blokáda pravého Tawarového ramienka


EKG a BPTRBlokáda pravého Tawarového ramienka (BPTR)BPTR (V1)


BPTR (V6)Blokáda pravého Tawarového ramienka (V1-V6)

EKG a Inkompletná BPTRInkompletná BPTR


Kompletná BPTR


Funkčná BPTR a Ashmanov fenomén
Funkčná BPTR a Fibrilácia predsieni
Blokáda pravého Tawarového ramienka
Blokáda pravého Tawarového ramienka
Blokáda pravého Tawarového ramienka
Blokáda pravého Tawarového ramienka
Inkompletná Blokáda pravého Tawarového ramienkaBrugada syndróm